Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2019-06-16 14:49:04 przez system

Jubileuszowe Spotkanie Pokoleń w Mechaniku

Jeśli pójdziesz dobrą drogą... Pod takim hasłem odbyło się w piątek Jubileuszowe Spotkanie Pokoleń w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Windakiewicza w Bochni. Duża, oficjalna uroczystość odbyła się w ramach zamknięcia Roku Jubileuszowego 50-lecia istnienia szkoły. Jego rozpoczęciem było otwarcie we wrześniu nowej sali gimnastycznej wraz z nowoczesnym zapleczem sportowym.

Upływający czas, mierzony wymianą pokoleń może oprócz nostalgii za utraconą młodością nieść także radość i satysfakcję z obfitości talentów i wielkich osiągnięć naszych następców. Wyjątkowo piękna uroczystość „Jubileuszowego Spotkania Pokoleń” zorganizowana przez Dyrekcję Zespołu Szkół Nr.1 w Bochni z okazji 50-lecia szkoły, stanowiła okazję do bliższego zapoznania się z wybitnymi osiągnięciami Absolwentów „Mechanika”, często sukcesami światowymi w dziedzinie nauki, gospodarki w życiu społeczno-politycznym czy poprawności w życiu rodzinnym. Z dumą możemy patrzyć w przyszłość kraju mając pewność ciągłości przekazu dobrych trendów w następne pokolenia wciąż powiększającej się wielkiej Rodziny „Mechanika”. Ciekawe podsumowanie pięćdziesięcioletnich osiągnięć szkoły przez dyrektorów: Tadeusza Pietrasa, Edmunda Misiaszka, Małgorzatę Goryczko i obecnego dyrektora Jana Balickiego, władz samorządowych, a nade wszystko długie i ciekawe rozmowy z Absolwentami, wesoła i właściwie dobrana na tą okoliczność część artystyczna w wykonaniu uczącej się młodzieży, sprawiła utrzymanie właściwego klimatu w dobrym, niemal rodzinnym nastroju – napisał obecny na uroczystości, wieloletni nauczyciel informatyki, obecnie już na emeryturze Józef Łącki.

Dzień zamykający Jubileusz rozpoczął się już o godz. 9.00 mszą św. w kościele św. Pawła odprawioną dla młodzieży i pracowników w intencji całej szkoły. Wiele mądrych i ciepłych słów skierowanych do obecnych przez głoszącego kazanie proboszcza ksiądza dr Leszeka Rojowskiego zamknęło się jakże ważnym apelem: W tych byle jakich czasach miejcie odwagę być ambitnymi! Przed południem na sali gimnastycznej odbyła się uroczystość dla młodzieży. O godz. 17.00 rozpoczęła się oficjalna część dla władz Starostwa Powiatowego, władz miasta, przedstawicieli instytucji i zaproszonych z różnych części Polski absolwentów i firm współpracujących ze szkołą. Każdy mógł zwiedzić szkołę, co było niezwykle atrakcyjne dla tych, którzy naukę skończyli w murach placówki wiele lat temu. Animacja pokazywana na telebimie złożona z dziesiątków zdjęć sięgających jeszcze samych początków szkoły pozwoliła uczestnikom wsiąść w swoisty wehikuł czasu i przewędrować przez różne etapy historii szkoły i wydarzeń z jej kalendarza. Uroczystość wzbogaciła również młodzież przygotowanym na ten dzień programem artystycznym.

Paweł Wieciech
* *

Czytaj także: Wielki dzień Mechanika