Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2021-09-24 09:14:13 przez Czas2012

Hala w Łapczycy wyróżniona

Jurorzy 25. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Budowlanego pt. "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" zaliczyli budowę hali sportowej w Łapczycy jako jedno z wyjątkowo udanych przedsięwzięć w kraju. Gmina Bochnia została jednym z finalistów tego konkursu.

W bieżącym do konkursu zgłoszonych zostało prawie 500 realizacji z całego kraju. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie przedsięwzięć budowlanych „modernizacji” oraz „nowych obiektów” wyróżniających się szczególnymi walorami. Ideą Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy, rewitalizacji terenów, rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego. Podczas uroczystej gali finałowej na Zamku Królewskim w Warszawie, Związek Powiatów Polskich, który również patronuje temu konkursowi, przyznał Gminie Bochnia nagrodę za budowę hali sportowej w Łapczycy.

Zobacz także:

Hala sportowa w Łapczycy - jak wygląda oddana wczoraj inwestycja?

Pięknie przygotowane otwarcie Hali Sportowej w Łapczycy