Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2013-09-18 16:15:38 przez system

Konkurs plastyczny „Biało-czarne - czarno-białe”

Miejski Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Biało-czarne -czarno-białe”.

Tym razem zostawiacie wszystkie wspaniałe kolory a do wykonania pracy użyjecie tylko białej lub czarnej kartki i białego albo czarnego koloru farby, kredki czy ołówka. Możecie je dowolnie mieszać i łączyć uzyskując równie efektowne odcienie szarości.
Temat pracy jest dowolny. Może to być pejzaż, portret, ilustracja, scena rodzajowa, abstrakcja w dowolnej technice plastycznej. Warunkiem jest samodzielne wykonanie przy pomocy tradycyjnych (ołówek, pisak, pędzel) albo niekonwencjonalnych narzędzi. Jeżeli chcecie zastosować technikę kolażu, czyli połączyć różne materiały musicie dodać elementy narysowane albo namalowane. Prace fotograficzne też muszą być jedynie częścią większej całości – same w sobie nie będą oceniane.

Można bawić się fakturą powierzchni aż do płaskorzeźby, odbijać i powielać, mieszać techniki – jedyny warunek to pozostanie w konwencji czerni i bieli. Życzymy dobrej zabawy i twórczych, samodzielnych pomysłów. Na prace czekamy do 21 października.

Założenia artystyczne:
- praca w konwencji czarno-białej
- temat pracy dowolny (pejzaż, portret, ilustracja, scena rodzajowa, abstrakcja itp.)
- forma pracy dowolna (szkic, studium z natury, plakat, projekt itp.)
- technika dowolna (ołówek, pisak, tusz, farby, techniki łączone itp.)
- fotografie same w sobie nie będą oceniane( mogą być inspiracją albo częścią pracy)
- technika kolażu tylko z elementami wykonanymi odręcznie
- format pracy max 50×70 cm

Kryteria oceny:
- samodzielna koncepcja ogólna
- samodzielne wykonanie (posługiwanie się narzędziem -ołówek, pędzel, patyk)
- wartości plastyczne (ekspresja, estetyka )
Kategorie wiekowe: 3-6 latki, kl. I-III, kl. IV-VI, gimnazjum, pozostali

Regulamin konkursu:
- uczestnik musi być posiadaczem wyłącznych i nieograniczonych praw autorskich do zgłoszonych na przegląd prac
- prace należy oprawić w papierową ramkę ( nie większą niż 4 cm) , na niej opisać ( imię, nazwisko, klasa/wiek, szkoła, ) i złożyć w MDK wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (dostępna w sekretariacie oraz na stronie MDK) w nieprzekraczalnym terminie do 21 października 2013 w sekretariacie MDK w godz. 8-16
- skład jury zostanie podany na stronie MDK do 21 października
- lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie MDK do końca października
- o terminie rozdania nagród laureaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem szkół
- złożone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej