Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2014-01-19 11:30:07 przez system

Liceum Plastyczne ogłasza konkurs

Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu organizuje w ramach Dni Otwartych Szkoły 2014 XI edycję konkursu plastycznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego „Świat wokół mnie”.

Celem konkursu jest rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej oraz myślenia plastycznego młodego człowieka.

Przyjmuje się następujące formy wykonywanych prac:
- malarstwo (format minimum A3)
- rysunek (format minimum A4)
- grafika (format A4)
- fotografia (format A4)

Termin nadsyłania prac na konkurs upływa 31 stycznia 2014 r. Prace należy wysłać na adres „Plastyka” z dopiskiem „konkurs”. Prace musza być podpisane w prawym dolnym rogu, z podaniem pełnego imienia i nazwiska i nazwy gimnazjum, do którego uczeń uczęszcza. Równocześnie do przesyłki należy załączyć kartę informacyjną z powtórzonymi powyższymi danymi i dodatkowo pełnym adresem kontaktowym szkoły (adres, e-mail, telefon) oraz nazwiskiem nauczyciela plastyki. Identyczne dane należy przesłać tez droga mailową na adres: wisnickiplastyk@poczta.fm.

Prace musza być oprawione w passe-partoux (nie w antyramy) i zabezpieczone przed uszkodzeniem.

W kategorii „fotografia” uczestnik może przesłać maksymalnie 2 prace pojedyncze lub jeden cykl (maksymalnie 3-elementoey).

Selekcji i oceny prac dokona komisja konkursowa.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 21 marca w Dni Otwartym Szkoły, na wernisażu wystawy pokonkursowej o godzinie 12.

Nagrody:
- Gran Prix Konkursu: zwolnienie z egzaminu praktycznego do Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu, nagroda rzeczowa
- I, II i III nagroda w danej kategorii: zwolnienie z dwu części egzaminu wstępnego do Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu, nagroda rzeczowa.
- wyróżnienia: zwolnienie z jednej części egzaminu wstępnego do Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu, nagroda rzeczowa.