Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2016-06-15 13:14:07 przez system

Literacka gra terenowa na Uzborni

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 6 do 12 lat wraz z opiekunami do wzięcia udziału w Literackiej Grze Terenowej, która odbędzie się 18 czerwca 2016 r. (tj. sobota) w Parku Rodzinnym Uzbornia w ramach tegorocznych Dni Bochni.

Rozpoczęcie gry zaplanowano na godzinę 15.00. Liczba miejsc jest ograniczona i o udziale w grze decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy dokonywane będą w dniu zabawy.
„Książka na start!” to już po raz drugi organizowana przez naszą Bibliotekę gra w przestrzeni miejskiej. Skierowana jest przede wszystkim do najmłodszych czytelników, korzystających z naszego księgozbioru. W tym roku zapraszamy także opiekunów do uczestnictwa w zabawie. Mogą to być rodzice, dziadkowie, ciocia czy wujek. Celem imprezy jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, zwrócenie uwagi na rekreacyjny charakter literatury oraz pokazanie, że czytanie wcale nie musi być nudne i może stanowić podstawę świetnej zabawy.
Biblioteka zachęca wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z poniższym regulaminem i serdecznie zaprasza do udziału w grze.
REGULAMIN LITERACKIEJ GRY TERENOWEJ – KSIĄŻKA NA START!
ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem Literackiej Gry Terenowej realizowanej na terenie Parku Rodzinnego Uzbornia jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni (zwana dalej Organizatorem).
2. Gra odbywać się będzie w ramach obchodów Dni Bochni nad którymi patronat objął Burmistrz Miasta Bochnia Stefan Kolawiński.
UCZESTNICY GRY/GRACZE
1. W Grze mogą brać udział dzieci w wieku 6 -12 lat wraz z opiekunami.
2. Gracze muszą być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.
3. Organizator nie zapewnia opieki medycznej Graczom.
4. Gra toczy się w przestrzeni publicznej, dlatego też Gracze zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Graczy niezgodne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.
6. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w Grze Gracz wyraża zgodę na:
a. wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w Regulaminie Gry;
b. przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Gracza w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883);
c. opublikowanie w mediach patronackich oraz stronie internetowej Organizatora wizerunku uczestnika.
ZASADY GRY
1. Gra zostanie przeprowadzona w sobotę 18.06.2016 r. w Parku Rodzinnym Uzbornia w godz. 15.00 – 17.00.
2. Liczba miejsc jest ograniczona, więc o udziale w grze decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy dokonywane będą w dniu zabawy.
3. Gra polega na odnalezieniu w przestrzeni parku punktów Gry. Na każdej stacji będą obecni Animatorzy, którzy wyjaśnią zasady poszczególnych konkurencji i wręczą zadania do rozwiązania.
4. Gra odbywa się zespołowo (dziecko/dzieci i opiekun/opiekunowie).
5. Skład drużyn ustala Organizator.
6. Gra rozpocznie się po wydaniu Karty Gry wszystkim drużynom i po oficjalnym ogłoszeniu przez przedstawiciela Organizatora startu Gry.
7. W przypadku gdy uczestnik nie zgłosi się o wyznaczonej godzinie, Organizator ma prawo odmówić mu udziału w Grze.
8. Po rozwiązaniu zadania, Gracz oddaje kartkę z rozwiązaniem Animatorowi, który dokonuje sprawdzenia poprawności zadania i zapisuje do Karty Gry odpowiednią liczbę punktów. Gracz może się udać na poszukiwanie następnej stacji.
9. Świadectwem dotarcia do poszczególnych stacji jest wpisanie przez Animatora liczby zdobytych punktów na Karcie Gry.
10. Jeżeli Gracze pominą którąś ze stacji, drużyna zostaje zdyskwalifikowana.
11. Do każdego zadania można przystąpić tylko jeden raz.
12. Decyzja Animatora w kwestii oceny poprawności wykonania zadania jest ostateczna.
13. Jakakolwiek próba wywierania wpływu na Animatora i jego decyzje oraz wszelkie zachowania niezgodne z Regulaminem, złamie zasady fair play, które utrudnią Grę innym Graczom, będą stanowić podstawę do dyskwalifikacji Gracza .
14. Decyzja Organizatora w kwestii dyskwalifikacji jest ostateczna.
15. Organizator przewidział nagrody, które zostaną wylosowane pośród tych Graczy, którzy zdobędą największą liczbę punktów.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.