Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2014-07-10 22:09:36 przez system

Plastyk: są jeszcze miejsca na fotografii artystycznej

W Liceum Plastycznym im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu są jeszcze wolne miejsca na specjalność: fotografia artystyczna. Absolwenci gimnazjów mogą zgłosić się na egzamin wstępny 26 sierpnia o godz. 9.00. Informacje o szkole i przebiegu egzaminu wstępnego znajdują się na stronie www.wisnickiplastyk.pl Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 605 782 071.

Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu jest czteroletnią szkołą artystyczną, prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szkoła umożliwia uzyskanie tytułu "plastyk" danej specjalizacji po zdaniu egzaminu dyplomowego i świadectwa dojrzałości, po zdaniu egzaminu maturalnego.

Edukacja w szkole przebiega w dwu blokach przedmiotów: artystycznych i ogólnokształcących.
Blok przedmiotów artystycznych:
historia sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, moduł zajęć uzupełniających do wyboru w klasach II-IV: multimedia i fotografia oraz zespołowe projekty artystyczne, specjalność artystyczna - jedna do wyboru od klasy I (ceramika artystyczna, tkanina artystyczna, renowacja elementów architektury lub fotografia artystyczna).

Blok przedmiotów ogólnokształcących identyczny jak w liceum ogólnokształcącym.

Przy szkole działa internat ze stołówką szkolną. Szkoła dba o podnoszenie standardów mieszkania w internacie.