Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2013-08-19 00:36:21 przez system

„Plon niesiemy, plon” – obchody Dożynek Powiatowych

Kilkanaście delegacji z wieńcami dożynkowymi, przybyłych ze wszystkich stron powiatu, wzięło udział w obchodach Dożynek Powiatowych, które odbyły się w Bochni w niedzielę 18 sierpnia.

Dożynki to święto rolników, sadowników, pszczelarzy – wszystkich tych, którzy żyją z plonów ziemi, zabiegając o dostatek pokarmy dla nas wszyt5kich. W związku z tym, że Bocheńszczyzna to nadal region w przeważającym stopniu o charakterze rolniczym, Dożynki są ważnym wydarzeniem dla większości jej mieszkańców.

Mimo bardzo wysokiej temperatury powietrza na bocheński rynek przybyło kilkanaście delegacji, także z gmin, które wskutek klęsk żywiołowych odwołały dożynki gminne u siebie (jak np. Rzezawa). Na płycie rynku zostały ustawione namioty, w których panie z biblioteki publicznej przeprowadzały dożynkowy konkurs plastyczny dla najmłodszych, panie z Polskiego Związku Niewidomych pokazywały, do czego można wykorzystać siano i słomę, a uczniowie z Zespołu Szkół w Dąbrowicy prezentowali swoje wyroby kulinarne. Powodzeniem u najmłodszych, jak zawsze, cieszyły się dmuchańce.

Później uroczystości przeniosły się na Plac Sanktuaryjny, gdzie o godz. 14.30 odbyła się msza św. a po jej zakończeniu tradycyjny konkurs na najpiękniejszy wieniec żniwny.

Komisja konkursowa w składzie: burmistrz Stefan Kolawiński, zastępca burmistrza Robert Cerazy, wicestarosta Tomasz Całka, radny powiatowy Eugeniusz Konieczny pierwsze miejsce przyznała wieńcowi z Mikluszowic, drugie miejsce Baczkowowi, a trzecie Bogucicom. Dodatkowo wyróżniono wieniec z Cichawki.