Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2014-05-23 01:27:40 przez system

Promocja nowej książki o historii Bochni

Po blisko dziesięciu latach od ukazania się pierwszego tomu kościelnych dziejów Bochni ich autor – dr hab. Teofil Wojciechowski - spotkał się w środę 21 maja z mieszkańcami miasta i okolic z okazji promocji kontynuacji tamtego opracowania.

Tym razem autor historię naszego miasta, widzianą z perspektywy kościoła katolickiego – jego hierarchów, ale także zwykłych parafian, spiął klamrą lat 1772, która dla Bochni oznaczała początek panowania austriackiego – 1985, kiedy po śmierci proboszcza parafii pw. św. Mikołaja, ks. Stanisława Wójtowicza schedę po nim przejął ks. Karol Dziubaczka.

Imponujące objętościowo (liczy sobie łącznie 688 stron!) opracowanie zostało podzielone na kilka bloków tematycznych.
Rozdział I dotyczy zmiany struktur organizacyjnych parafii na przestrzeni ponad dwóch wieków, które opisuje książka. Wiązało się to z powstaniem diecezji tarnowskiej, reorganizają dekanatów oraz likwidacją zakonów i bractw religijnych, dokonanych przez zaborcę.
Rozdział II poświęcony jest obiektom sakralnym na terenie miasta – kościołowi parafialnemu, cmentarzowi i rozsianym po całym mieście kaplicom
Rozdział III skupia się na wyposażeniu bocheńskiej świątyni (głownie ołtarze).
Rozdział IV porusza sprawy finansowania parafii, uposażenia duchownych
Rozdział V i VII to zestawienie działających na przestrzeni opisywanych lat duchownych – proboszczów, wikarych i katechetów
Rozdział VI opisuje dzieło katechizacyjne
Są też specjalne rozdziały poświęcone działającym w naszym mieście domom zakonnym oraz szerzącemu się kultowi religijnemu.

Promocja książki odbyła się w siedzibie Stowarzyszenia Bochniaków, ale miała dwóch gospodarzy – pierwszym z nich był prezes Stowarzyszenia, Stanisław Kobiela, jednak niemniej ważną funkcję pełnił ks. infułat Zdzisław Sadko, gdyż książka została sfinansowana z funduszy parafialnych. Na spotkaniu z autorem przybyła liczna delegacja duchowieństwa, ale było tez sporo osób świeckich – m.in. burmistrz miasta Stefan Kolawiński, liczni radni miejscy z przewodniczącym Rady Kazimierzem Ścisłą, przedstawiciele świata kultury. W ich wystąpieniach nowe bochnianum spotkało się z bardzo wysoką oceną. Doceniano przede wszystkim iście benedyktyńską pracę, jaką autor włożył w powstanie swego najnowszego dzieła.

Książka jest do kupienia w sklepie „U św. Anny” koło Bazyliki.