Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2015-05-02 20:39:19 przez system

Rajbrot stolicą małopolskiej kaligrafii

Każdy, kto zawędrował pod Skalny Grzyb w Wiśnicko - Lipnickim Parku Krajobrazowym musiał zwrócić uwagę na napisy, wykute w skale. Oglądając, zwłaszcza te z XVIII i XIX wieku, przecieramy oczy ze zdumienia – jak ówczesnym ludziom chciało się, skąd mieli tyle czasu, cierpliwości i samozaparcia aby wykuwać w kamieniu tak kunsztowne, kaligraficzne litery? Dziś przecież prawie nikt nie myśli o pięknym piśmie, a coraz więcej osób w ogóle zarzuciło ręczne pisanie.

"Prawie" robi jednak wielką różnice. Okazuje się, że jest spora i stale powiększająca się grupa uczniów, którzy chcą spróbować swoich sił w kaligrafii. Z myślą o nich corocznie w Rajbrocie (o tzw. rzut beretem od wspomnianego Skalnego Grzyba) odbywa się Małopolski Konkurs Kaligraficzny „O Złote Pióro”. W tym roku, 24 kwietnia odbył się finał XIV już Konkursu, w którym wzięło udział 40 uczniów z 25 małopolskich szkół. Konkurs jest organizowany w Publicznym Gimnazjum im. Antoniny Prorokowej w Rajbrocie dla dwóch kategorii wiekowych: gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych.

W tej pierwszej Grand Prix A.D. 2015 przypadło Natalii Wronie z Rajbrotu, natomiast główną nagrodę wśród uczniów z podstawówek „wykaligrafowała” czwartoklasistka Faustyna Maria Klęczar z Osieku.

Konkurs „O Złote Pióro” ma dwa etapy. W pierwszym uczniowie w swoich szkołach mają za zadanie wykonać prace przedstawiające wskazany tekst literacki zapisany w języku polskim. Praca powinna być wykonana piórem, a pierwszą literę pracy należy wykonać w sposób ozdobny, z użyciem dwóch kolorów (poza czarnym i niebieskim), z wykorzystaniem pędzla lub patyka . Dopuszcza się odwzorowanie dowolnych krojów pisma nowożytnego pochodzących z łacińskiego kręgu kulturowego. Nauczyciele wybierają najlepsze prace i przesyłają je na adres organizatora.

Drugi, finałowy etap odbywa się w Rajbrocie. Dzieci muszą zapisać krótki tekst literacki, podyktowany najpierw na "brudno”. W tym roku było to osiem wersów wiersza "Las ardeński" Zbigniewa Herberta.

Sztuka kaligrafii kształtuje wrażliwość na piękno młodego człowieka. Ponadto jest znakomitą szkołą staranności, cierpliwości, opanowania i umiejętności koncentracji. To zapewne dlatego honorowy patronat nad Konkursem sprawują: Marszałek Województwa Małopolskiego, Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Wójt Gminy Lipnica Murowana. Opiekę sprawują też: firma Sanford, która co roku funduje nagrody w postaci markowych piór wiecznych, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie oraz Liceum Plastyczne z Nowego Wiśnicza.

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.zsrajbrot.freehost.pl