Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2013-05-08 22:48:12 przez system

W Muzeum o nowych prądach umysłowych

<html />

Muzeum im. Stanisława Fischera zaprasza na Czwartkowe Spotkanie Muzealne, podczas którego prof. dr hab. Julian Dybiec (Uniwersytet Jagielloński) wygłosi wykład Polska w orbicie wielkich idei 1795-1918.

Okres zaborów zwykło się traktować jako epokę powstań, konspiracji i stagnacji. Tymczasem w dziedzinie kultury dokonywały się niezwykłe przemiany. W XIX wieku nastąpił gwałtowny rozwój nauki, literatury, rodziły się wielkie ideologie, które stały się podstawą porządku XX-wiecznej Europy.

Wszystkie owe odkrycia, ustalenia naukowe zmieniły pogląd na sprawy świata. Nowe idee: darwinizmu, socjalizmu, katolickiej nauki społecznej, modernizmu i liberalizmu napływały do Polski za pośrednictwem przekładów dzieł obcych. Wykład ukazuje nie tylko prądy i idee oddziaływujące na Polskę, ale także wskazuje źródła, z których były czerpane.

Julian Dybiec (ur. 8 stycznia 1940 r. w Łącku) – historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; absolwent Technikum Ekonomicznego w Nowym Sączu, gdzie duży wpływ na jego zainteresowania historyczne wywarła nauczycielka Eleonora Żdżańska, absolwentka Uniwersytetu Lwowskiego, uczennica prof. Stanisława Łempickiego. Studiował na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ (1963). Pod kierunkiem Henryka Barycza przygotował pracę doktorską pt. „Michał Wiszniewski. Życie i twórczość”. Od 1965 r. jest pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam uzyskał doktorat, przeprowadził habilitację i otrzymał tytuł profesora belwederskiego. Pełnił funkcję kierownika w Zakładzie Historii Oświaty. W 2010 przeszedł na emeryturę. Specjalizuje się w dziejach Galicji, Francji i Danii, związkach kulturalnych Polski z Zachodem w epoce zaborów. Autor około 100 prac naukowych. Prezes Górskiego Towarzystwa Naukowego. Projektant i organizator naukowy Muzeum Regionalnego w Łącku. Członek zespołu redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego” i Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej. Znawca historii i kultury regionalnej oraz dziejów edukacji.

9 maja, godzina 17.30, Sala Portretowa Muzeum, Rynek 20.