Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2013-06-07 17:58:29 przez system

Władysław Gałka – historia niezwykła

17 czerwca o godz. 17:00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Jodłówce odbędzie się spotkanie z Marią Kamykowską - córką Władysława Gałki i dr. Wojciechem Frazikiem - autorami książki pt. "Masz rywalkę Polskę". Korespondencja więzienna Władysława Gałki (1949 - 1956).

Bohaterem książki jest Władysław Gałka (1914–1981), działacz Stronnictwa Narodowego, urodzony na Ziemi Bocheńskiej. Jego życiorys wpisuje się w cały zestaw biografii pokolenia, które śladem założycieli ruchu w ciągu kolejnych dekad XX w. podejmowało walkę o niepodległość Polski, następnie oddawało za nią życie bądź zdrowie, szczególnie w latach 1939–1956.

Władysław Gałka należał do tego pokolenia, które drogo zapłaciło za swoją walkę o wolną Polskę. Z konspiracji antyniemieckiej przeszedł w 1945 r. do konspiracji antykomunistycznej. Działacz Stronnictwa Narodowego, żołnierz NOW, pracownik krakowskiej Delegatury (zastępca Mieczysława Pszona), aresztowany w 1947, skazany na karę śmierci.

Jak wielu uczestników konspiracji antykomunistycznej trafił na wiele lat do stalinowskiego więzienia i zaznał tam wszystkiego, czym „ludowa sprawiedliwość” traktowała „wrogów ludu”: łamanie procedury karnej, tortury psychiczne i fizyczne, kara śmierci, oczekiwanie na egzekucję, potem – po ułaskawieniu — długie lata więziennej nędzy i izolacji.

Jak wielu narodowców pozostał obywatelem drugiej kategorii także po wyjściu z więzienia. Dla tych ludzi Październik nie oznaczał ani pełnej rehabilitacji (zmniejszono mu jedynie wyrok do 12 lat), ani przywrócenia szans życiowych. Pozostawali byłymi więźniami politycznymi gorszego gatunku.

A mimo to Władysław Gałka przetrwał: jako polski patriota, jako chrześcijanin, w końcu jako człowiek. Niezwykłym tego świadectwem są także jego listy z więziennej celi, zebrane przez córkę i pracownika naukowego krakowskiego IPN-u.