Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2010-01-18 01:46:48 przez system

Wodne opowieści

W środę 20 stycznia o godz. 18.00 w Bistro MAX na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni odbędzie się wernisaż wystawy "EKOPLAKAT - WODA". Wystawa organizowana jest w ramach pierwszego cyklu spotkań kulturalnych pod nazwą "Wodne Opowieści".

"EKOPLAKAT - WODA" to niezwykle interesująca ekspozycja plakatów o tematyce ekologicznej, przedstawiająca prace projektantów starszego i młodszego pokolenia.

Zbiór plakatów stanowią prace grafików-pedagogów Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego, absolwentów uczelni artystycznych Śląska i Małopolski, wśród nich są: Krzysztof M. Bąk, Piotr Grabowski, Józef Hołard, Tomasz Kipka, Łukasz Kliś, Sebastian Kubica, Stefan Lechwar, Ryszard Pielesz, Artur Starczewski, Paweł Synowiec i Marcin Urbańczyk.

Ten ostatni, aktualnie mieszkaniec podbocheńskich Gierczyc, wygłosi podczas wernisażu krótkie słowo wstępne.

Marcin Urbańczyk (na zdjęciu) zajmuje się projektowaniem graficznym, a także grafiką cyfrową i malarstwem. Mieszkaniec Gierczyc. Urodził się w 1981 r. w Tychach. W latach 2001-2007 studiował na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2007r. zrealizował dyplom z malarstwa w pracowni prof. Lecha Kołodziejczyka. Tegoż roku zrealizował również dyplom z grafiki warsztatowej w pracowni dr hab. Józefa Knopka oraz dyplom z wyróżnieniem z projektowania graficznego w pracowni prof. Jozefa Hołarda.

W 2004r. otrzymał Nagrodę Samorządu Miasta Tychy dla najlepszych tyskich studentów "Quod discis, tibi discis". Obok pracy twórczej prowadzi od 2007r. działalność pedagogiczną. Jest asystentem w Katedrze Projektowania Graficznego w Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Współprowadzi zajęcia z przedmiotu: "Struktury wizualne i mechanizmy percepcji wzrokowej".

Na jego dorobek artystyczny składają się:

Wystawy indywidualne:
2005 - "Paintings", Fountains Learning Center, York, UK
2008 - "Horyzonty", Galeria Chełm
2008 - "Rekonstrukcje", Galeria Mozaika, Radzionków

Wystawy zbiorowe:
2003 - "Malarstwo", Galeria "Przewiązka", Cieszyn
2005 - "Tanka" - cykl rysunków i obrazów zainspirowanych starożytną poezją japońską, York St. John College, York, UK
2007 - "Dyplomy 2007", Galeria Uniwersytecka, Cieszyn
2008 - "Od realności do abstrakcji" - wystawa pracowników Katedry Grafiki Instytutu Sztuki w Cieszynie, Galeria Uniwersytecka, Cieszyn
2008 - "15 plakatów o wodzie", Uniwersytet Polski w Wilnie, Wilno
2008 - "C.K. Dizajnerzy", Nizio Gallery, Warszawa
2008 - "2 Wystawa Plakatu Ekologicznego - Woda", Galeria Mozaika, Radzionków
2008 - "Przestrzenie osobiste" - wystawa pracowników Instytutu Sztuki w Cieszynie, Galeria "Szyb Wilson", Katowice

Udział w konkursach:
2008 - Taiwan, National Taiwan Museum of Fine Arts, 13th International Biennial Print Exhibition, R.O.C.

Wystąpienia:
2008 - Cieszyn, otwarty wykład pt. "Typografia idealizacją pisma", towarzyszący wystawie "...ta czcionka, ta oprawy mistrzowska robota!" organizowanej przez Książnicę Cieszyńską

Inni autorzy plakatów:

dr Krzysztof Marek Bąk - Studiował w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie uzyskał dyplom z malarstwa (aneksy z kształtowania otoczenia i grafiki komputerowej). Doktor, wykładowca grafiki komputerowej w Katedrze Grafiki w Instytucie Sztuki cieszyńskiego Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego z Katowicach oraz nauczyciel wiedzy o kulturze w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej. Zajmuje się cyfrografią (artystyczną grafiką komputerową), grafiką projektową oraz poezją. Jest autorem ponad 30 wystaw indywidualnych m.in. w Bielsku-Białej. Bystrzycy Kłodzkiej, Bielanach, Chodzieży, Gdańsku, Jastrzębiu Zdroju, Kętach, Koninie, Leśnicy, Olkuszu, Raciborzu, Rawiczu, Kielcach, Wadowicach, Elblągu, Wrocławiu. Prace prezentował na wystawach zbiorowych i pokonkursowych m.in. w Sarajewie, Kamiennej Górze. Bystrzycy Kłodzkiej, Brzegu Opolskim, Wrocławiu, Bielsku-Białej, Krakowie. W latach 2000/2001 był Przewodniczącym Komisji Kultury Parlamentu Studentów RP.

dr Piotr Grabowski - był komisarzem Biennale Plakatu Studenckiego w 1979 i 1981 r. Studiował w krakowskiej ASP na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskał w 1977 r. Od 1977 do 1981 r. był asystentem w katowickiej Filii ASP w Krakowie, pełnił funkcję kierownika Galerii ASP. Był komisarzem Biennale Plakatu Studenckiego w 1979 i 1981 r. W latach 1982-1985 był nauczycielem w Studium Reklamy w Katowicach. Doktor, obecnie pracuje w Katedrze Projektowania Graficznego w Instytucie Sztuki na cieszyńskim Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się plakatem i grafiką użytkową. Brał udział w Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach, w Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie i Lahti oraz wystawach plakatu polskiego za granicą. W 1987 r. otrzymał stypendium w Bielefeld w Niemczech, gdzie odbyła się również jego wystawa indywidualna.

prof. Józef Stanisław Hołard - Studiował w Akademii Sztuk Pięknych Krakowie (Wydział Grafiki w Katowicach). Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Tomasza Jury w 1983 r. Profesor, od 2005 roku kierownik Katedry Projektowania Graficznego w Instytucie Sztuki na cieszyńskim Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadzi Pracownię Projektowani. Zajmuje się malarstwem, projektowaniem książki ilustracją, rysunkiem. Jest autorem 20 wystaw indywidualnych oraz ponad 70 wystaw zbiorowych. W swoim dorobku ma wiele nagród i wyróżnień na prestiżowych konkursach i festiwalach, takich jak m.in.: Ogólnopolska Wystawa Malarstwa "Bielska Jesień", Bielsko-Biała — II nagroda (srebrny medal) w 1984, wyróżnienie BWA w 1986, II nagroda (srebrny medal) w 1987, I nagroda (złoty medal) w 1990, wyróżnienie 2001; Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Z. R. Pomorskiego, Katowice 1985 — wyróżnienie; XI Ogólnopolski Konkurs Malarstwa im. J. Spychalskiego na obraz — I nagroda; Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Młodzi na rzecz pokoju", Toruń — II nagroda w dziale rysunku Ogólnopolska Wystawa Malarstwa "Muzyka w malarstwie", Tychy — III nagroda i wyróżnienie w 1994; wystawa pokonkursowa "Praca Roku 1997", Galeria ZPAP, Katowice — nagroda (jedna z pięciu równorzędnych).

mgr Tomasz Kipka - Studiował w Instytucie Sztuki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 2001 r. w Katedrze Projektowania Graficznego. Zajmuje się projektowaniem i grafiką. Autor znaków, plakatów i opraw graficznych imprez, m.in. o tematyce ekologicznej. Przez wiele lat związany z lokalną prasą. Od 2003 r. jest wykładowcą w Katedrze Projektowania Graficznego na cieszyńskim Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace prezentował na wystawach zbiorowych, pokonkursowych i indywidualnych w kraju (m.in. Festiwal Plakatu w Krakowie, Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach, Salon Plakatu Polskiego w Wilanowie) i za granicą (m.in. Japonia, Słowacja, Czechy, Ukraina, Litwa, Rosja). Laureat nagród i wyróżnień w konkursach, m.in.: na logotyp miasta Pabianice, na znak promocyjny miasta Radzionków, na logo i logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na herb gminy Stary Dzierzgoń, na oprawę graficzną serwisu dla uchodźców Polskiej Akcji Humanitarnej.

dr Łukasz Kliś - pracował w agencji reklamowej we Wrocławiu jako grafik-projektant. Współpracował z Ośrodkiem Teatralnym Banialuka w Bielsko-Białej na rzecz międzynarodowego stowarzyszenia teatrów lalkowych UNIMA. Współpracuje z Instytutem Teologicznym PAT w Bielsku-Białej. Prowadzi zajęcia w Katedrze Projektowania Graficznego na Cieszyńskim Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

dr Sebastian Kubica - Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Filii w Katowicach na Wydziale Grafiki. Uzyskał dyplom w pracowni projektowania graficznego u prof. Romana Kalarusa w 2000 r. Od 2004 r. pracuje w Katedrze Grafiki w Instytucie Sztuki na cieszyńskim Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, obecnie jako doktor. W pracy artystycznej zajmuje się grafiką projektową i warsztatową. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych m.in. w Lahti Poster Biennial, Lahti 2005; International Poster Triennial, Toyama (Japonia); Międzynarodowe Biennale Plakatu, Warszawa 2000, 2004. Laureat nagród na przeglądach plakatu w kraju i za granicą.

mgr Stefan Lechwar - Studiował w ASP w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskał w 2001 r. w Katedrze Projektowania Graficznego pod kierunkiem prof. Romana Kalarusa, aneks z malarstwa pod kierunkiem prof. Macieja Bieniasza. Od 2003 r. pracuje w Katedrze Projektowania Graficznego na cieszyńskim Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na stanowisku wykładowcy. Laureat m.in. Nagrody w konkursie Satyrykonu im. Andrzeja Tomiałojcia, Legnica 2002. Prace prezentował na wielu wystawach w kraju i za granicą, w tym: XVII, XVIII Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach; 12th CIIPE w Kolorado; Hong-Kong Poster Triennale '03; "Polski plakat XXI wieku" w Berlinie i w Turynie; III, V Festiwal Plakatu Polskiego w Krakowie; IV Międzynarodowe Biennale Plakatu w Ogaki Poster Museum w Japonii.

dr hab. Ryszard Pielesz - Studiował w latach 1985-1990 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskał z medalem w zakresie grafiki warsztatowej i projektowania graficznego. Od roku 1998 pracuje w Instytucie Sztuki w Katedrze Projektowania Graficznego na cieszyńskim Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, obecnie jako dr habilitowany. W 1991 r. otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Od 1995 r. jest członkiem Międzynarodowego Salonu Sztuki w Tokio. Zajmuje się grafika warsztatową i projektowaniem graficznym. W swoich pracach podejmuje problematykę związana z naturą w następujących cyklach malarskich: "Listy ekologiczne", "Obiekty", "Pejzaże zapamiętane". Uczestniczył w wielu wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych. Zorganizował kilkanaście wystaw indywidualnych za granicą: w Danii, Holandii, Japonii.

prof. Artur Antoni Starczewski - Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1966 r. Od 1973 r. związany z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Zakładu Wiedzy Wizualnej, Formowania Otoczenia i Grafiki. Profesor. W Instytucie Sztuki, przez wiele lat, kierował Katedrą Projektowania Graficznego na cieszyńskim Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prezentował swoje prace grafiki i plakatu na ponad 120 wystawach indywidualnych i zbiorowych ogólnopolskich międzynarodowych. Laureat licznych nagród i wyróżnień. Członek polskich i międzynarodowych stowarzyszeń artystycznych i naukowych. Zajmuje się wiedzą wizualną będącą podstawą systematyzowania języka różnych dziedzin działań artystycznych.

mgr Paweł Synowiec - pracuje w Katedrze Projektowania Graficznego w Instytucie Sztuki na cieszyńskim Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W pracy artystycznej zajmuje się plakatem i grafiką projektową.