Kategoria: Region
Opublikowano: 2021-10-20 09:05:05 przez eb

Zamieszanie wokół domu na Oleandrach

Miasto zakazuje działalności Muzeum

Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił powództwo Związku Legionistów Polskich, który pozwał miasto na 7,5 mln. Na taką kwotę Związek wycenił najpierw działania, które w jego ocenie przyczyniły się do promocji miasta, a po stwierdzeniu, że takie roszczenie nie ma podstaw prawnych, pełnomocnik Związku uzasadniał, że są to koszty poniesione na utrzymanie Muzeum Czynu Niepodległościowego w Domu im. Józefa Piłsudskiego – Oleandrach.

Muzeum Czynu Niepodległościowego prowadzone było przez Związek Legionistów Polskich w Domu im. Józefa Piłsudskiego przy Oleandrach. Budynek powstał w latach 30. ubiegłego wieku w miejscu, z którego 6 sierpnia 1914 r. wyruszyła I Kompania Kadrowa strzelców J. Piłsudskiego.

Dom im. Józefa Piłsudskiego, który ma dla Krakowa duże znaczenie symboliczne, przez lata był przedmiotem sporu między miastem, a Związkiem Legionistów Polskich, rozstrzyganym na drodze sądowej. Zgodnie z prawomocnym wyrokiem ze stycznia 2019 r. Związek nie ma prawa do zasiedzenia Domu Piłsudskiego, a w marcu 2020 roku w krakowskim sądzie rejonowym zapadł nieprawomocny wyrok w sprawie wydania gminie nieruchomości. Miasto chce wyremontować niszczejący budynek, fundusze na ten cel zostały zabezpieczone zarówno w kasie miejskiej, jak i w budżecie Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Natomiast wyrokiem z 21 września tego roku sąd oddalił powództwo z kwietnia 2020 roku Związku Legionistów Polskich przeciwko gminie Kraków. Związek pozwał miasto na 7,5 mln złotych z tytułu promocji Krakowa. W związku z brakiem podstawy prawnej do takiego roszczenia pełnomocnik Związku powołał się na artykuł o bezpodstawnym wzbogaceniu, argumentując że miasto wzbogaciło się dzięki oszczędnościom wynikającym z tego, że to Związek utrzymywał budynek przy al. 3 Maja 7 i prowadził w nim Muzeum Czynu Niepodległościowego.

W oddaleniu pozwu sąd orzekł, że roszczenia dotyczące promocji nie mają żadnych podstaw prawnych, a przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu nie mają w tej sprawie zastosowania. Miasto nie współpracowało ze Związkiem w zakresie prowadzenia muzeum, co do funkcjonowania którego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego miało poważne zastrzeżenia. Warto tu też zauważyć, że muzeum nie było dostępne dla zwiedzających, a zbiory można było obejrzeć tylko po wcześniejszym umówieniu ‒ nie można więc mówić o promocji miasta.

Dodajmy, że w maju 2020 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że w wyniku przeprowadzonej kontroli, która wykazała rażące uchybienia (między innymi niewłaściwa troska o zbiory czy zasady funkcjonowania placówki), zakazuje dalszej działalności Muzeum Czynu Niepodległościowego w Domu im. Józefa Piłsudskiego. Ministerstwo nakazało przekazanie eksponatów zgromadzonych przez Związek Legionistów Polskich do Muzeum Narodowego.

Więcej o Oleandrach można przeczytać TUTAJ