Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-05-10 23:39:56 przez system

1 200 000 złotych na osuwiska

Minister spraw Wwwnętrznych i administracji przyznał dla Małopolski - w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi - promesy na ogólną kwotę 8 mln 468 tysięcy złotych. Z tego Powiat Bocheński otrzymał promesę na kwotę 1 150 000 zł, a miasto Bochnia - 50 000 .

Środki z promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostaną w powiecie wykorzystane na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska w Trzcianie oraz wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska w Rajbrocie.

We wtorek 10 maja promesy z rąk wojewody Józefa Pilcha odebrali przedstawiciele obu samorządów. W przypadku osuwiska wraz z odbudową drogi w Trzcianie drogowcy wykonają konstrukcję oporową, zamontują pale wiercone z mikropalami kotwiącymi zwieńczone oczepem żelbetowym. Powstanie dren francuski, rów jak również wymienią grunt w korpusie drogi oraz na skarpie z wykonaniem opaski w postaci narzutu z głazów.

Powstanie także nowa nawierzchnia drogowa wraz z chodnikiem. Przebudowane zostaną zjazdy i drogi dojazdowe jak również powstaną nowe studzienki a istniejące zostaną przebudowane.

Prace rozpoczną się niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, a potrwają do końca października.

Dofinansowanie zadania na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej osuwiska w Rajbrocie polegać będzie na określeniu szczegółowego zakres zadania przez wykonawcę dokumentacji projektowej. Dokumentacja ta będzie obejmować stabilizację osuwiska, stabilizację i naprawę uszkodzonego odcinka drogi wraz z uregulowaniem stosunków wodnych w rejonie i na obszarze osuwiska.

Natomiast miasto ma plany wykorzystać pozyskane środki na wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn. „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi ul. Łychów".