Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-11-28 12:00:01 przez system

Łapanów ma najlepszą OSP w powiecie

Siedem jednostek OSP z powiatu bocheńskiego zostało zgłoszonych do konkursu na „Najlepszą Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego AD 2017”. Były to OSP z Mikluszowic (gm. Drwinia), Leszczyna (gm. Trzciana), Łapanów (gm. Łapanów), Stary Wiśnicz (gm. Nowy Wiśnicz), Rzezawa (gm. Rzezawa) i Cerekiew (gm. Bochnia).

20 listpoada zebrała się komisja w składzie: Tadeusz Cichoń, Piotr Gadowski i Maria Jachym. Komisja oceniała zgłoszone jednostki, aby wyłonić najlepszą, tę, która będzie nasz powiat reprezentować w konkursie na szczeblu wojewódzkim.Punkty przyznawano w kategoriach: osiągnięcia inwestycyjne, współpraca, zaangażowanie, aktywność i promocja.

Najwięcej, bo aż 102 punkty zdobyła OSP Łapanów i to ona powalczy o tytuł najlepszej w Małopolsce. Drugie miejsce przypadło Staremu Wiśniczowi, trzecie zaś Mikluszowicom.

Foto ze strony www.osplapanow.pl