Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-06-02 00:54:39 przez system

Łazy: poznawali jak żywioły zmieniają życie człowieka

Pod koniec maja w gimnazjum w Łazach odbyła się prezentacja prac przygotowanych przez uczniów klasy drugiej. Głównym celem projektu było zdobycie wiadomości na temat zagrożeń, związanych z różnymi elementami środowiska naturalnego, poznanie zasad zachowania w przypadku żywiołów ze strony natury.

Najważniejsze jednak było zdobycie następujących umiejętności : planowanie własnej pracy, samodzielne poszukiwanie informacji, publiczne wystąpienia oraz wspólne branie odpowiedzialności za końcowy efekt. Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością.

W projekcie uczestniczyli przedstawiciele organu prowadzącego szkołę – wójt gminy Rzezawa Józef Słonina, p. B. Tybik, p. A. Sotwin, p. B. Rysak, pracownicy naukowi Stacji Badawczej UJ p. dr M. Klimek i p. D. Szewczyk. Widzami byli również nauczyciele, rodzice oraz uczniowie klasy pierwszej.

Opiekunem projektu była wychowawczyni B. Piekarz.

B. Piekarz