Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-11-19 15:30:01 przez system

Burmistrz Wiśnicza kontra Gazeta Krakowska

Zaostrza się spór pomiędzy władzami Nowego Wiśnicza w osobie burmistrza Stanisława Gaworczyka a mediami – w tym przypadku „Gazetą Krakowską”.

Po publikacji w dodatku tarnowskim "GK" z 19 listopada tekstu pióra Małgorzaty Cebuli-Więcek, odnoszącego się m.in. do poziomu zadłużenia gminy, bardzo ostro zareagował Burmistrz Gaworczyk, nazywając tekst „kłamstwem”. Burmistrz wezwał wydawcę gazety do usunięcia naruszenia dóbr osobistych Gminy Nowy Wiśnicz, którą reprezentuje.

Stanisław Gaworczyk uważa, że wtorkowy artykuł wpisuje się w działania opozycji, działającej w łonie Rady Miejskiej, zmierzające do zdyskredytowania go w oczach lokalnej społeczności.

Małgorzata Więcek-Cebula napisała w artykule pt. „RIO straciła cierpliwość do Nowego Wiśnicza”, powołując się na ustalenia RIO w Krakowie, że zadłużenie gminy na koniec 2012 roku wyniosło 62%, przy ustawowej dopuszczalnej granicy ustalonej na poziomie 60%. Burmistrz twierdzi, że są to wywody nie poparte dowodami, gdyż według ustaleń RIO zadłużenie Wiśnicza na koniec ubiegłego roku wyniosło 54,27%, a na koniec II kwartału 2013 r. – tylko 48,11%.

Burmistrz nie wyklucza drogi sadowej w wypadku niezamieszczenia stosownych sprostowań przez „GK”.