Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-01-29 15:24:21 przez system

Dzieciaki będą bardziej widoczne

Bocheńska Straż Miejska uzyskała wsparcie Regionalnego Ośrodka EFS i Fundacji Hetmana Jana Tarnowskiego, dzięki czemu dzieci klas 1-3 wszystkich 5 szkół podstawowych zlokalizowanych w Bochni tj. 971 najmłodszych wychowanków szkół w ramach programu, otrzyma kamizelki odblaskowe, naklejki odblaskowe, opaski odblaskowe.

Planowane jest zorganizowanie konkursu plastycznego w każdej ze szkół (rysunek, plakat) nawiązującego do zasad bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym w myśl zasady - Aby się uczyć - dzieci muszą bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym i bezpiecznie poruszać się do domu i szkoły wraz z pogadanką na ten temat.

Laureaci konkursu (I, II, III miejsce) zostaną dodatkowo nagrodzeni.
Dla I miejsca przewidziany jest cyfrowy aparat fotograficzny, dla II miejsca gra komputerowa, natomiast nagroda za III miejsce to gra planszowa.

Nagrody są finansowane z EFS.