Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-04-27 12:21:31 przez system

FIO i województwo wsparły lokalne inicjatywy

15 kwietnia rozpoczęła się realizacja projektów w ramach trzeciej edycji konkursu FIO Małopolska Lokalnie. Dwie młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z powiatu bocheńskiego otrzymały dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł. W ramach konkursu wspierane są lokalne pomysły, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

Do tegorocznej edycji konkursu, w subregionie którego Operatorem jest Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS z Myślenic, obejmującym powiaty: brzeski, bocheński, myślenicki, limanowski gorlicki, nowosądecki oraz miasto Nowy Sącz, napłynęło łącznie 160 wniosków, w tym 16 zgłoszeń z powiatu bocheńskiego.

Ocenę formalną oraz merytoryczną pozytywnie przeszły 43 wnioski, w tym 2 z powiatu bocheńskiego. W powiecie dotację otrzymała jedna młoda organizacja pozarządowa oraz jedna grupa nieformalna.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Chronów "Szkoła sercem wsi" zrealizuje projekt społeczny „Zdrowym ciele, zdrowy duch”, w ramach którego zaadaptują największą salę lekcyjną w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Chronowie na mini salę gimnastyczną i wyposażą ja w odpowiedni sprzęt sportowo-rekreacyjny. Działania te zostaną podjęte w trosce o dzieci, gdyż w miejscowości nie ma miejsca, w którym w czasie weekendów, ferii, wakacji mogłyby aktywnie spędzić wolny czas.

Drugi projekt, zatytułowany „Rozwiń skrzydła”, zrealizuje grupa nieformalna - zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w Zespole Szkół w Królówce. W ramach tego projektu w gimnazjum w Królówce przeprowadzone zostaną pozalekcyjne zajęcia koła naukowego Power, dla uczniów zainteresowanych przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi: matematyką, fizyką, chemią i biologią. Ponadto dla członków koła zostaną zorganizowane dwa wyjazdy naukowe do Krakowa. Uczniowie odwiedzą Muzeum Inżynierii Miejskiej, Ogród Doświadczeń, Collegium Maius oraz Muzeum Przyrodnicze.

Wszystkie działania proponowane przez realizatorów będą zorganizowane dzięki dofinansowaniu z FIO Małopolska Lokalnie oraz Województwa Małopolskiego.