Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-02-18 13:50:10 przez Czas2012

Gmina Bochnia: Ponad 5 mln zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Majkowicach

Miejscowość Majkowice, a także dwie sąsiednie miejscowości, już za niespełna rok będą podłączne do kanalizacji. Dzisiaj została zawarta umowa na realizację zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi, z pompowniami i zasilaniem energetycznym dla msc. Majkowice oraz częściowo w msc. Bogucice i Ostrów Szlachecki, gm. Bochnia”.

Inwestycję zrealizuje firma: „Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT Sp. z o. o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów” wyłoniona na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Łączny koszt inwestycji to 5 069 184,95 złotych brutto.

W ramach inwestycji zostaną wykonane: Kanały grawitacyjne PVC (DN200) o długości 10 584 mb, 2) kanały ciśnieniowe - tłoczne PE RC (110) o długości 2 450 mb 3) Przepompownie sieciowe – 7 kpl.

W wyniku realizacji inwestycji do nowo powstałej sieci kanalizacyjnej zostanie podłączone 150 budynków z miejscowości Majkowice i częściowo Bogucice i Ostrów Szlachecki. Pozwoli to na zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z ogólnej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej o 450 osób.

Wykonanie tej inwestycji zaspokoi w znacznym stopniu wzrastające potrzeby mieszkańców Majkowic odnośnie rozwoju infrastruktury komunalnej. Realizacja projektu niesie również za sobą szereg pozytywnych skutków dla gminy, przede wszystkim w kontekście środowiskowym oraz społeczno – gospodarczym – powiedział Marek Bzdek, Wójt Gminy Bochnia.

Budowa kanalizacji sanitarnej zgodnie z zawartą umową zostanie zrealizowana do 30 października 2021 r.

Info: Gmina Bochnia