Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-10-26 19:18:47 przez system

Gmina Bochnia–wyróżnienie za kanalizację

Gmina Bochnia otrzymała ostatnio wyróżnienie w Konkursie Ekolaury, organizowanym dorocznie przez Polską Izbę Ekologii. Jak czytamy na dyplomie przyznano je w kategorii Gospodarka Wodno – Ściekowa.

A konkretnie za budowę Kanalizacji Sanitarnej Południe (Zawada, Wola Nieszkowska, Nieszkowice Wielkie) oraz za budowę Kanalizacji Sanitarnej Północ (Gawłów – Zastawie, Ostrów Szlachecki).

Jak czytamy na str www. PIE:

„Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z sukcesem organizuje Konkurs „EKOLAURY”, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska.
Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.

  • Celem Konkursu jest: *

wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną;
popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej;
*promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. *

*Ekolaury i wyróżnienia zostaną przyznane w kategoriach: *

Gospodarka wodno-ściekowa
Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
Ekoprodukt, zielone technologie
Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody
Energooszczędność, efektywność energetyczna
Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska”