Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-09-07 20:16:11 przez system

Hala sportowa w Łapczycy dofinansowana

Aż 4 mln zł dofinansowania otrzymała inwestycja budowy hali sportowej w Łapczycy. Dyrekcja szkoły od lat borykała się z problemem braku zapewnienia uczniom właściwych warunków do zajęć wychowania fizycznego. Teraz może spokojnie patrzeć na szybkie tempo budowy obiektu sportowego.

Gmina Bochnia otrzymała te środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Co warte zaakcentowania są to pierwsze tak duże środki zewnętrzne w historii pozyskane przez władze gminy na dofinansowanie własnych obiektów sportowych.

Rządowe wsparcie, to jedyna obecnie możliwość pozyskania tak dużych środków zewnętrznych na tego typu inwestycję. Chciałbym podziękować Panu Ministrowi Sportu i Turystyki Witoldowi Bańce za udzieloną Gminie Bochnia pomoc finansową oraz Pani Urszuli Ruseckiej Poseł na Sejm RP za wsparcie i promowanie Gminy Bochnia. Jeszcze w tym miejscu chciałbym podkreślić, że dzięki przekształceniu Krytej Pływalni w spółkę z o.o. i włączeniu powstającej hali do całego kompleksu tzn. GOSIR Spółka z o.o. cały podatek VAT z tej inwestycji zostanie odzyskany i zostanie przeznaczony na inne cele inwestycyjne. Na zebraniach wiejskich często mieszkańcy pytają mnie jak to jest, że dawniej na nic nie było pieniędzy a teraz tyle jest robione, a to wynika właśnie m.in. z takich działań – podkreśla wójt gminy Marek Bzdek.