Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2023-06-06 18:49:22 przez Czas2012

Jak działa Straż Miejska? Radni za zwiększeniem liczby kamer

Podczas posiedzenia komisji oświaty która odbyła się 26 kwietnia, radni zapoznali się z punktem - ”Informacja Policji i Straży Miejskiej dotycząca przestrzegania w przestrzeni publicznej przez młodzież obowiązujących reguł zachowania. Działania uspołeczniające, profilaktyczne, prewencyjne i edukacyjne realizowane przez w/w służby”.

Przewodnicząca komisji, radna Celina Kamionka przekazała radnym, iż UM otrzymał ze Straży Miejskiej dokument dotyczący w/w punktu i jako pierwszą do głosu zaprosiła z-cę Komendanta Straży Miejskiej Iwonę Czyżycką.

I. Czyżycka - „Straż Miejska została powołana do spełniania roli służebnej wobec społeczności lokalnej. Prowadzimy szeroką działalność w zakresie zajęć profilaktyczno – dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w budynku Straży Miejskiej, w specjalnie zagospodarowanym pomieszczeniu wyposażonym w odpowiednie przedmioty dydaktyczne. Mamy tam do dyspozycji również teatrzyk kukiełkowy, w występach którego chętnie uczestniczą dzieci z przedszkoli i klas wczesno-szkolnych. Zajęcia które się tam odbywają, maja za zadanie nauczyć dzieci już od najmłodszych lat odpowiednich zachowań. Tematyka tych zajęć jest bardzo często odpowiedzią na oczekiwania nauczycieli i rodziców czy też opiekunów. Tematyka jest bardzo szeroka. Ciekawym momentem w zajęciach u nas jest moment kiedy jeden ze strażników przebiera się w kostium strażnika „Wojtusia”. Robi to ogromne wrażenie na dzieciakach które bardzo chętnie z nim współpracują. Jeżeli chodzi o starsze dzieci to tematyka zajęć jest dostosowana do ich wieku. Dotyczy bezpiecznych zachowań w drodze do i ze szkoły czy też bezpiecznych zachowań w czasie ferii i wakacji, kontaktu z internetem, telefonem czyli wszystkimi sytuacjami które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci czy młodzieży.

Młodzież ze szkół ponadpodstawowych uczestniczy w zajęciach dotyczących przepisów prawa. Zapoznają się z ewentualnymi konsekwencjami wynikającymi z nie przestrzegania prawa. Realizując zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, strażnicy przeprowadzili łącznie 20 spotkań z udziałem 820 osób. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w obecności strażników odbył się egzamin na kartę rowerową w którym uczestniczyło 92 uczniów. Strażnicy brali również czynny udział w imprezach plenerowych, pn.: „Rodzinna Niedziela z NGO”, w „I Turnieju Piłki Activlab Futsal Cup”.

Dużą rolę w naszej działalności odgrywają działania prewencyjne. Skupiają się one głównie na różnych rejonach miasta, gdzie często dochodzi do zgromadzeń większych grup młodzieży. Staramy się być tam wszędzie w miarę możliwości. Jednak jeden patrol 2 osobowy, zazwyczaj najczęściej jest na całe miasto i żeby dojechać na czas nie zawsze jest to możliwe. Jeżeli chodzi o starszą młodzież to pojawiają czyny zabronione w postaci spożywania napojów alkoholowych, używania słów nieprzyzwoitych, zaśmiecania terenu.

Jak dalej podaje I. Czyżycka: „Chuligańskich wybryków było znacznie mniej niż w latach poprzednich. Na terenie miasta wzmożoną kontrolą objęto 18 rejonów najbardziej narażonych na występowanie zjawisk niepożądanych z udziałem młodzieży. Łącznie w 2022 roku strażnicy przeprowadzili 1 965 kontroli miejsc zagrożonych, do których należą m.in,: rejon płyty Rynku Głównego, rejon Placu Turka, rejon Parku Rodzinnego Uzbornia, rejon ciągu pieszego pn. „Turisticus”, rejon Tężni Solankowej, rejon Galerii Rondo, i inne miejsca.

Wg I. Czyżyckiej, Straż Miejska jest bardziej skoncentrowana na centrum miasta, a monitoring którym dysponuje jest bardzo pomocny w utrzymaniu porządku. Straż Miejska zatrudnia pracownika, który obsługuje kamery i to jest znacząca informacja w czasie rzeczywistym co się dzieje w rejonach gdzie są zamontowane kamery.

Radny J. Lysy dopytywał od kiedy jest zatrudniony operator kamer i w odpowiedzi usłyszał że od sierpnia zeszłego roku. I. Czyżycka - „K. Osinka, który jest operatorem kamer, bardzo się stara aby zanotować wszelkie wykroczenia, a zdarzeń wymagających interwencji jest bardzo dużo i to głównie są zdarzenia komunikacyjne. Zwłaszcza kierujący pojazdami łamią przepisy, wydaje się, że nie mogą przyzwyczaić się, że są nowe oznakowania.

I. Czyżycka wskazała, że wiele osób łamie regulamin płyty Rynku. Zdarzają się sytuacje, że pojawiają się rowery, hulajnogi, deskorolki itd.

Odnosząc się do łamania regulaminu płyty Rynku, radny J. Lysy zauważył, że: straż miejska, która chwalebnie na ogół we wszystkich miastach się zapisuje, tutaj musi się stosować do prawa ogólnego jak i prawa lokalnego. O ile prawo ogólne jest poza zasięgiem RM to lokalne jest w naszych rękach. Niestety, doszło do takiego momentu, że RM zagłosowała za beznadziejnym, głupim regulaminem, który wg mnie nie jest potrzebny, gdyż jest to przestrzeń publiczna, uregulowana prawem ogólnym. Prawo lokalne zawęża w Bochni w sposób kuriozalny, można powiedzieć groteskowy, np. żeby dzieci nie jeździły na wrotkach.

Mówię to ze świadomością, że to myśmy uchwalali. Będę wnioskował co kolejną sesję, prosił do skutku naszą komisję, jeżeli popełniliśmy błąd aby go naprawić. Mam apel do kolegów radnych, abyśmy formalny wniosek przegłosowali pt. „Zniesienie Regulaminu Płyty Rynku”. Proszę komisję, abyśmy zawnioskowali o uchylenie beznadziejnego regulaminu. Trwa to już 1,5 roku i zasłużył się tym, że byliśmy dwa razy w telewizji.

Radni poparli w części wniosek J. Lysego o uchylenie regulaminu zostawiając pewne jego elementy.

W Bochni działa 17 kamer monitorujących, w tym dwa 2 stałopozycyjne. Wykaz miejskich kamer zobacz TUTAJ. Radni uznali, że są potrzebne również w innych miejscach.

W dyskusji padło pytanie czy kamery monitorują także rejon tężni i kuźni. Wątpliwości wyjaśniła Aldona Słowik, naczelnik wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska informując, że: ”na tężni są 2 kamery, na kuźni są 4 kamery. My jako UM możemy te nagrania odtworzyć, a bezpośredni dostęp do monitoringu ma firma ochroniarska. Określony zarządca obiektu ma możliwość odtworzyć ewentualne wydarzenia. Mamy takie kamery z kartą z 30 dniowym zapisem, ale później zgrywanie tego też kosztuje. Jak jest jakieś zdarzenie, najprościej jest przekazać kartę Policji. Nam nie wolno oglądać nagrań jak jest jakieś zdarzenie.

Aldona Słowik nawiązując jeszcze do regulaminu Rynku poinformowała, że osobiście nie uczestniczyła w jego tworzeniu, tylko wydział inwestycji. „Obecnie pracujemy nad zmianą regulaminów na place zabaw, które muszą być. Regulamin Rynku można będzie rozważyć pod kątem tego czy coś się nie powtarza z ustaw, to właśnie analizujemy na przykładzie placów zabaw, boisk i siłowni. To co jest gdzieś w ustawach nie powinno powtarzać się w regulaminie. Przeanalizowaliśmy wszelkie akty prawne i po uwzględnieniu opinii radnych, na następnej sesji przedstawimy je do zaakceptowania Radzie Miasta”.

Radna M. Babicz zauważyła, że: - „regulamin jako taki powinien być, tylko trzeba by było z niego usunąć pewne rzeczy kontrowersyjne. Jak jeżdżenie przez dzieci rowerkami czy na hulajnogach, ale jakiś regulamin musi być aby nie było całkowitej swobody co się komu podoba”.

Radny J. Lysy przypomniał, że elementy małej architektury są objęte ogólnym prawem. Zaproponował poddanie pod głosowanie komisji wniosku o zmianę regulaminu korzystania z przestrzeni publicznej, czyli Rynku.

Zaproponował również aby zgodnie z sugestią Straży Miejskiej zagęścić ilość miejsc monitorowanych. Oba wnioski - dotyczący zmiany regulaminu Rynku, oraz zagęszczenia ilości miejsc monitorowanych, przegłosowano jednogłośnie.

K. Stompór