Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-06-05 17:39:28 przez Czas2012

Jak upamiętnić Stanisława Kobielę?

W związku z przypadającą na 7 czerwca 3. rocznicą śmierci Stanisława Kobieli, radni Bocheńskiej Wspólnoty Samorządowej (Jerzy Lysy, Damian Słonina, Janusz Możdżeń) na ostatniej sesji Rady Miasta wnioskowali o upamiętnienie zasłużonego bochnianina poprzez nadanie jego imienia ulicy, placowi lub skwerowi – w miejscu godnym zmarłemu.

Stanisław Kobiela był wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej (od 1989 roku), wnukiem prof. Stanisława Fischera, którego imię nosi Muzeum przy Rynku. Postać znana jest szeroko bochnianom poprzez zaangażowanie i pasję w przywoływaniu historii Bocheńszczyzny. Napisał setki artykułów o Bochni i dla Bochni, szczególnie na łamach kwartalnika „Wiadomości Bocheńskie”, którego był redaktorem. Napisał również kilka książek, m.in. „Ucieczka rtm. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza” (2018), „Siła przyciągania. Z dziejów Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni i Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej” (2017). Zmarł 7 czerwca 2018 roku.

Zwracamy się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do upamiętniania postaci niezwykłej dla miasta i całego regionu; o podjęcie działań zmierzających do nadania imienia Stanisława Kobieli jakiemuś godnemu miejscu w Bochni – skwerowi, placowi, ulicy, może głównej alei na Plantach – to pozostaje w gestii osób decydujących” – mówił Jerzy Lysy w czasie majowej sesji Rady Miasta.

Apel przedstawiono już wielokrotnie, rozmowy trwają od dłuższego czasu, co najmniej od roku. Niemniej, w dalszym ciągu nic w tej sprawie nie poczyniono. Zdaniem burmistrza na żadnej z ulic Śródmieścia nie ma miejsca na uhonorowanie Stanisława Kobieli. I stąd też radna Anna Morajko, przewodnicząca Komisji Kultury, podjęła inne działania:

Rozmawialiśmy ze Stowarzyszeniem Bochniaków o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Stowarzyszenie byłoby zainteresowane ustawieniem ławeczki im. Stanisława Kobieli, jak również Stanisława Dobranowskiego (…). Komisja Kultury wystosowała wniosek do konserwatora zabytków, czy można by było postawić taką ławeczkę pod budynkiem Stowarzyszenia, ewentualnie aby konserwator wskazał nam miejsce np. na płycie Rynku

W odpowiedzi otrzymano informacje o wstępnej zgodzie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnowie. Niemniej wcześniej należałoby wszcząć procedurę, która nie zdąży na przedstawioną przez radnych datę 7 czerwca.

DML