Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-04-24 20:17:42 przez system

Kanalizacji w Dąbrówce cd.

Dzisiaj wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej podpisał umowę na budowę drugiego etapu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dąbrówce.

Inwestycja będzie kosztować w sumie niespełna 970 tys. złotych. Będzie ją wykonywać Gminna Spółka Komunalna z siedzibą w Lisiej Górze. W ramach umowy zostanie wybudowana sieć kanalizacyjna długości 1234,50 mb, rurociąg tłoczny długości 199,50 mb, przepompownia oraz przyłącza kanalizacyjne długości 192,50 mb.

Jest to już kolejne tego typu zadanie realizowane w ostatnich trzech latach w Gminie Rzezawa. Przez ten czas gmina przeznaczyła w sumie ok. 3 mln 300 tys. zł na rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej z czego ponad 1 mln 300 tys. zł pochodziło z otrzymanych środków zewnętrznych. W tym okresie wykonano ponad 21 km sieci wodno – kanalizacyjnej. To wszystko sprawia, że Gmina Rzezawa jest jedną z najlepiej skanalizowanych i zwodociągowanych gmin.

Wykonując inwestycje sieciowe, przyczyniamy się do zapewnienia poprawy warunków życia mieszkańców oraz dbamy o ochronę środowiska naturalnego, dlatego zadania te są dla nas jednymi z najbardziej priorytetowych – zaznacza wójt gminy Mariusz Palej.