Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-10-08 15:36:11 przez system

Konsultacja programu rewitalizacji

W związku z prowadzeniem przez Urząd Miasta prac nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020 burmistrz Stefan Kolawiński zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie konsultacyjne, na którym przedstawione zostaną założenia i ramy opracowania oraz planowane działania, zmierzające do przywrócenia pełnej funkcjonalności obszarów miasta objętych programem rewitalizacji.

W trakcie spotkania będzie można zgłaszać uwagi i propozycje do przedstawionego projektu opracowania. Będzie także możliwość zgłoszenia własnych propozycji zadań (inwestycyjnych i nieinwestycyjnych), które zdaniem bochnian powinny zostać umieszczone w Lokalnym Programie Rewitalizacji, jako przedsięwzięcia mające istotny wpływ na przywrócenie, poprawę i wzbogacenie funkcjonalności przestrzeni miejskich, zarówno w wymiarze urbanistycznym, jak i społecznym.

Spotkanie odbędzie się w piątek 10 października o godz. 11.00 – sala narad (nr 100) Urzędu Miasta Bochnia.