Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-02-17 19:00:52 przez system

Kopalnia ma już nowego prezesa!

Jak się dowiadujemy, w wyniku dzisiejszych przesłuchań kandydatów wyłoniono już nowego dyrektora Kopalni Soli w Bochni. Został nim inż. Zbigniew Rojek z Bochni.

Zbigniew Rojek urodził się w 1954 roku i jest absolwentem Wydziału Górnictwa, Aerologii i Geomechnaiki Górotworu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W naszej Kopalni pracował w latach 1979 – 86 jako nadsztygar, inżynier wentylacji i zastępca kierownika robót górniczych. W latach 1986-2009 prowadził własną działalność gospodarczą. Do Kopalni Soli w Bochni powrócił w 2009 roku, najpierw jako pracownik fimy zewnętrznej, a od 2013 roku aż do dziś był dyspozytorem ruchu zakładu w kopalni.

W środę 17 lutego w Kopalni Soli odbywały się dwa postępowania: jedno miało wyłonić prezesa Zarządu Spółki Kopalnia Soli w Bochni, a drugie – członka tego Zarządu. Na obydwa konkursy zgłosiło się 14 osób, z których większość aspirowała zarówno do stanowiska prezesa jak i członka Zarządu. Trzy osoby nie spełniły wymagań formalnych, dwie zaś nie zgłosiły się na konkurs.
Przesłuchiwania kandydatów miały miejsce na miejscu w kopalni. W rolę komisji konkursowej wcieliła sie Rada Nadzorcza Kopalni, którą stanowia dwaj przedstawiciele zakładu i trzej (a w zasadzie trzy - bo to kobiety) przedstawiciele ministra skarbu państwa. Ich zdaniem kandydatura inż. Rojka była najlepsza.

Nowy dyrektor swą funkcję oficjalnie obejmie 1 marca.