Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-01-05 07:36:01 przez system

Ks. Wojciech Gałda proboszczem parafii św. Mikołaja

Ks. dr Wojciech Gałda został proboszczem parafii św. Mikołaja w Bochni. Dotychczas był m.in. penitencjarzem w tarnowskiej katedrze, a wcześniej ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Od 2005 roku jest wykładowcą teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie. Przekazanie parafii odbędzie się 9 stycznia.

Nominację wręczył kapłanowi biskup tarnowski Andrzej Jeż.

Ks. Wojciech Gałda urodził się 7 października 1966 r. w Mielcu, pochodzi z parafii Dobrynin. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu, egzamin dojrzałości zdał w 1985 r. W latach 1985-1988 studiował na Wydziale Elektrotechniki Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1988 – 1994 zdobywał formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 28.05.1994 r. W latach 1994 – 1997 był wikariuszem parafii Pustków - Osiedle. Następnie studiował w Austrii na uniwersytecie w Innsbrucku w latach 1997 – 2003, gdzie zdobył doktorat z teologii. Po powrocie był wikariuszem w parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie (2003 – 2004), a później ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie (2004 – 2015). W ostatnim czasie pełnił funkcję penitencjarza w Bazylice Katedralnej w Tarnowie (od 2015 r.). Od 2005 roku jest wykładowcą teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie. Zna języki: niemiecki, angielski, rosyjski.

Ks. Wojciech Gałda został mianowany proboszczem parafii św. Mikołaja w Bochni w związku z nominacją dotychczasowego proboszcza ks. Leszka Leszkiewicza na biskupa pomocniczego.