Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-07-11 15:03:07 przez Czas2012

Kto otrzymał dotacje na renowację zabytków?

W Starostwie Powiatowym w Bochni wręczono symboliczne czeki gwarantujące przyznanie dofinansowania na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu bocheńskiego.

Dla właścicieli zabytków, zwłaszcza do parafii renowacja cennych architektonicznie i historycznie obiektów to ogromny wysiłek finansowy. Dlatego powiat włącza się w te zadania już od 9 lat. W ciągu tego okresu przeznaczył na ten cel już blisko 400 tysięcy złotych - podkreśla Adam Korta, starosta bocheński. W tym roku na ochronę zabytków w powiecie bocheńskim przeznaczono ponad 65 tys. zł.

Taka kwota z budżetu powiatu pozwoli wspomóc renowację 5 obiektów położonych na terenie powiatu bocheńskiego: Bazylikę św. Mikołaja w Bochni, Dom Bochniaków, Willę pod Kozłem w Bochni oraz zabytkowe kościoły w Żegocinie i Chełmie. Dotacja została przyznana została przez Radę Powiatu podczas czerwcowej sesji.

Pełna lista beneficjentów:
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Chełmie - Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego w kościele parafialnym w Chełmie – kontynuacja prac - 12 852,43 zł

Jerzy Silberring, Kraków - Renowacja i konserwacja oraz rekonstrukcja stolarki zewnętrznej na poziomie parteru zabytkowej Willi pod Kozłem w Bochni – kontynuacja prac - 13 098,13 zł

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Żegocinie - Odtworzenie zewnętrznych odrzwi i drzwi zabytkowego kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa w Żegocinie - 13 200,00 zł

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Bochni - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji kościoła pw. św. Mikołaja Bpa w Bochni – w zakresie 3. przęsła ściany południowo-wschodniej prezbiterium - 23 400,00 zł

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej - Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji poddasza kamienicy Domu Bochniaków w zakresie sporządzenia prac konserwatorskich i restauratorskich - 3 000,00 zł

Info: Starostwo Powiatowe