Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-05-14 19:38:41 przez system

Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków

Do 30 czerwca 2019 r. ma potrwać realizacja projektu „Rozbudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Damienice z budową rurociągu tłocznego i rozbiórką oczyszczalni ścieków w miejscowości Stanisławice w gminie Bochnia”.

Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 3,8 mln. Projekt zdobył maksymalną liczbę punktów, a zarazem - pierwsze miejsce w subregionie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego.

Co planuje się wykonać dzięki tym pieniądzom?

  1. Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Damienicach do przepustowości 1087m3/dobę
  2. Budowę rurociągu tłocznego o długości ok. 3 km, łączącego likwidowaną ścieków w Stanisławicach z oczyszczalnią ścieków w Damienicach.
  3. Rozbiórkę istniejącej przestarzałej oczyszczalni ścieków w Stanisławicach wraz z rozbudową na jej terenie przepompowni ścieków.

W ramach projektu zaplanowano również montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok 40 kW. Instalacja fotowoltaiczna ma na celu obniżenie kosztów obsługi rozbudowanej oczyszczalni poprzez produkcję energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni.

Całkowita wartość inwestycji to 8 677 423,32 zł.