Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-10-28 13:28:04 przez system

PiS nie chce ale musi

Nie będzie proponowanej przez lokalnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości publicznej debaty kandydatów na burmistrza miasta. W przesłanym oświadczeniu lokalne władze PiS przystały na warunki portalu bochnianin.pl, który będzie gospodarzem debaty.

Przypomnijmy lokalny portal bochninin.pl zorganizował debatę kandydatów na stanowisko burmistrza miasta Bochni przed pierwszą turą wyborów. Była to debata zamknięta. Uczestniczyli w niej tylko kandydaci oraz jedna redakcja i to ona nadawała ton debacie i była autorem pytań. Kandydaci zaproszeni do jednej z restauracji odpowiadali na pytania redakcji przy kamerach, które transmitowały debatę na portal internetowy. Kandydat PiS Krzysztof Kokoszka nie wziął udziału w tej debacie. Po debacie pod adresem redakcji padło wiele zarzutów. W przesłanym do naszej redakcji piśmie przedstawiciele bocheńskiego sztabu wyborczego PiS podkreślają:

„…oglądając pierwszą debatę można było odnieść wrażenie, że nie wszystkich jej uczestników potraktowano jednakowo poważnie. W związku z tym złożyliśmy pewne zastrzeżenia. W następnym dniu zaczęły docierać pewne sygnały, że propozycja zorganizowania drugiej już debaty przez to samo medium spotyka się, mówiąc delikatnie, z niezbyt ciepłym przyjęciem przez pozostałą część lokalnego środowiska dziennikarskiego…”. W tekście nie podano jednak jakiego.

Z tego powodu lokalny PiS zaproponował drugą debatę przed drugą turą wyborów lecz z udziałem publiczności i dziennikarzy innych bocheńskich mediów, w miejscu, które ustalą sztaby obydwu kandydatów.

Kierując się zatem chęcią podtrzymania dobrych zwyczajów i praktyk w zakresie organizacji debat przedwyborczych (a wzorców w tym zakresie jest bez liku, choćby z ostatnich tygodni), zaproponowaliśmy p. Stodolnemu, żeby debatę poprowadzili dziennikarze, wskazani przez 4 główne bocheńskie portale internetowe: bochnianin.pl, moja Bochnia, Bochnia z Bliska i Czasbochenski.pl Wysunęliśmy też propozycję, by debata odbywała się w towarzystwie publiczności.” – napisali lokalni przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości.

Ta propozycja jednak nie spotkała się z akceptacją portalu bochninin.pl, czemu z resztą trudno się dziwić. Portal miał do tego pełne prawo: „…poniedziałkowa debata organizowana jest przez portal bochnianin.pl - jesteśmy jej gospodarzem biorąc na siebie pełną odpowiedzialność za sprawny i profesjonalny jej przebieg oraz rzetelny przekaz medialny”- wyjaśniła redakcja.

Władze bocheńskich struktur PiS, mimo zastrzeżeń, zgodziły się ostatecznie na rodzaj debaty zaproponowany przez portal bochnianin.pl gdyż jak wyjaśniają: *„…z żalem musimy przyznać, że nie uda się spluralizowanie i uatrakcyjnienie debaty, bo jest rzeczą oczywistą, że przy tak krótkim czasie, który dzieli nas od II tury wyborów nie da się, a przede wszystkim nie ma sensu, organizowanie kilku debat. Ale może o to chodziło. Ocenę pozostawiamy Państwu. Pomimo tego nasz kandydat, p. Krzysztof Kokoszka weźmie udział w poniedziałkowej debacie. Tego oczekują mieszkańcy, wyborcy, wszyscy zainteresowani przyszłością naszego miasta".

*

Paweł Wieciech

Poniżej przedstawiamy stanowisko sztabu Krzysztofa Kokoszki:

"22 października otrzymaliśmy od p. Tomasz Stodolnego zaproszenie do wzięcia udziału w debacie portalu bochnianin.pl przed II turą wyborów na burmistrza miasta. Termin debaty wstępnie ustalono na poniedziałek 29 października. 23 października z naszego sztabu wyszła wstępna zgoda na powyższe, obwarowana jednak pewnymi warunkami. Otóż oglądając pierwszą debatę można było odnieść wrażenie, że nie wszystkich jej uczestników potraktowano jednakowo poważnie. W związku z tym złożyliśmy pewne zastrzeżenia. W następnym dniu zaczęły docierać pewne sygnały, że propozycja zorganizowania drugiej już debaty przez to samo medium spotyka się, mówiąc delikatnie, z niezbyt ciepłym przyjęciem przez pozostałą część lokalnego środowiska dziennikarskiego. Do tego doszła oferta organizacji debaty przez inny, pozabocheński periodyk. Kierując się zatem chęcią podtrzymania dobrych zwyczajów i praktyk w zakresie organizacji debat przedwyborczych (a wzorców w tym zakresie jest bez liku, choćby z ostatnich tygodni), zaproponowaliśmy p. Stodolnemu, żeby debatę poprowadzili dziennikarze, wskazani przez 4 główne bocheńskie portale internetowe: bochnianin.pl, moja Bochnia, Bochnia z Bliska i czasbochenski.pl Wysunęliśmy też propozycję, by debata odbywała się w towarzystwie publiczności. W naszej ocenie byłoby to odzwierciedleniem pluralizmu, panującego w bocheńskim środowisku dziennikarskim, a także znacznie ożywi i uatrakcyjni samo wydarzenie.

  • Niestety, spotkaliśmy się z odmową. Pan Stodolny odpisał, że „poniedziałkowa debata organizowana jest przez portal Bochnianin.pl - jesteśmy jej gospodarzem biorąc na siebie pełną odpowiedzialność za sprawny i profesjonalny jej przebieg oraz rzetelny przekaz medialny. Przyjęcie naszego zaproszenia nie jest faworyzowaniem naszej redakcji, bo nie widzę przeszkód, aby pozostałe redakcje, jeśli zechcą, to nawet wspólnie, podjęły wysiłek organizacyjny, techniczny oraz finansowy i przeprowadziły własną debatę (być może, dla odróżnienia, w innej formule – na przykład z udziałem publiczności.).” Wobec powyższego z żalem musimy przyznać, że nie uda się spluralizowanie i uatrakcyjnienie debaty, bo jest rzeczą oczywistą, że przy tak krótkim czasie, który dzieli nas od II tury wyborów nie da się, a przede wszystkim nie ma sensu, organizowanie kilku debat. Ale może o to chodziło. Ocenę pozostawiamy Państwu. Pomimo tego nasz kandydat, p. Krzysztof Kokoszka weźmie udział w poniedziałkowej debacie. Tego oczekują mieszkańcy, wyborcy, wszyscy zainteresowani przyszłością naszego miasta".*