Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-08-06 15:51:41 przez system

Powiat otrzymał środki na projekt Senior-Wigor

Jan Kulig, pełnomocnik ds. polityki senioralnej przy bocheńskim Starostwie odebrał w środę 5 sierpnia z rąk premier Ewy Kopacz oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra pracy i polityki społecznej dofinansowanie na utworzenie dziennego domu Senior-Wigor.

W tym roku dofinansowanie otrzyma 119 samorządów z całej Polski. Powiat Bocheński otrzymał ponad 250 tys. zł. W województwie śląskim i wielkopolskim powstanie po 14 placówek, po 11 w podkarpackim i mazowieckim, po 9 w małopolskim i dolnośląskim. W sumie samorządy otrzymają na ten cel ponad 25,3 mln zł.

Senior-Wigor to szansa na godną starość. To wsparcie zarówno dla osób starszych, ale także dla ich rodzin. Seniorzy będą mieli zapewnioną profesjonalną opiekę, ale przede wszystkim będą mogli spotkać się z drugim człowiekiem – mówił minister Kosiniak-Kamysz.

Program adresowany jest do osób niepracujących w wieku 60+. W dziennym domu Senior-WIGOR będą mogli spędzić co najmniej 8 godzin dziennie. Znajdzie się w nim pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek.

Nie da się budować polityki senioralnej bez solidarności. Chodzi zarówno o solidarność pomiędzy starszym i młodszym pokoleniem, ale także pomiędzy administracją rządową i samorządami. Dziękuję za wspólną pracę przy programie Senior-WIGOR – powiedział minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Bochni powstanie w starym budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karolina. Placówka będzie funkcjonować od poniedziałku do piątku i zapewniony zostanie transport seniorów z i do miejsca zamieszkania, w szczególności osobom mającym trudności w poruszaniu się.

- Aktywizacja i wspieranie seniorów jest jednym z priorytetów działań samorządu powiatowego. Dom który powstanie będzie połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego. Dom będzie mieścił się przy ul. Karolina, po przeprowadzeniu wszystkich koniecznych prac powinien zostać otwarty już w grudniu tego roku – wyjaśnia Ludwik Węgrzyn starosta bocheński.

Adresatami zadania publicznego będzie 29 osobowa grupa seniorów zamieszkujących na terenie powiatu bocheńskiego, nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego, realizowanego w trybie stacjonarnym. Ze wsparcia wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych. Wyłączone będą również osoby, dla których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest choroba psychiczna lub uzależnienie.

Wartość całkowita zadania to 392 752 zł (w tym dofinansowanie: 255 800 zł, wkład własny 136 952 zł).