Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-11-30 11:30:20 przez system

Rada Miasta przyjęła Bocheńską Kartę Rodzinną

Rada Miasta przyjęła nową wersję Bocheńskiej Karty Rodzinnej. Jakie zmiany wprowadza nowa Karta?

Na listopadowej sesji Rady Miasta (28.11) radni przyjęli uchwałę dotyczącą wprowadzenia Bocheńskiej Karty Rodzinnej. Nowy projekt, którego autorem jest Urząd Miasta, zasadniczo różni się od projektu przygotowanego przez Jana Balickiego (który był inicjatorem tego przedsięwzięcia), a głosowanie nad jego przyjęciem wywołało wiele emocji i ogromną polemikę (o czym poinformujemy w najbliższym czasie). Czym jest nowa wersja Bocheńskiej Karty Rodzinnej i jakie daje możliwości?

BKR jest przeznaczona dla rodzin wielodzietnych, a za takowe autorzy Karty uznali rodziny, której członkowie zameldowani są na terenie Bochni i w której na utrzymaniu rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego) pozostaje troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Rodziny takie będą mogły liczyć na ulgi oferowane przez jednostki organizacyjne Miasta Bochnia oraz spółki miejskie (co w praktyce oznacza: BZK MOSIR MDK i Krytą Pływalnię) oraz na zniżki oferowane przez lokalne przedsiębiorstwa, które zdecydują się przystąpić do programu jako partnerzy. Wysokość ulg oferowanych przez Miasto nie została ustalona w uchwale, która zastrzega prawo do ich określenia burmistrzowi lub Radzie Miasta (na zasadzie uchwał). Wysokość ulg oferowanych przez partnerów programu (lokalne przedsiębiorstwa) zależeć ma od nich samych. Informacje na temat BKR będą w najbliższym czasie umieszczone na specjalnej stronie internetowej: http://www.rodzina.bochnia.eu/

Uchwała ma wejść w życie 1 stycznia 2014 r.

[MK]