Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-03-28 17:23:57 przez system

Radny PiS: prywatna firma współfinansowała zadania Urzędu Miasta

Czy powstanie rondo przy Galerii Rondo?

Radny Bogdan Kosturkiewicz w interpelacji zapytał burmistrza Stefana Kolawińskiego, czy firma CD Locum współfinansowała zadania realizowane przez UM? Radny podniósł także sprawę pogłosek, że firma współfinansowała kampanię wyborczą Stefana Kolawińskiego. To obrzydliwe insynuacje - odpowiada burmistrz.

Podczas ostatnich obrad komisji gospodarki komunalnej pan burmistrz Stefan Kolawiński ujawnił, że zamierza doprowadzić do cofnięcia decyzji o warunkach zabudowy wydanych dla firmy CD Locum. Gdyby działania Pana Burmistrza okazały się skuteczne spółka uniknęłaby realizacji kosztownej, szacowanej na co najmniej kilka milionów złotych inwestycji, polegającej na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 965 (ulica Proszowskiea) z drogami gminnymi (ul. Partyzantów i ul. 20 Stycznia) poprzez wybudowanie ronda. Równocześnie coraz częściej pojawiały się informacje o współfinansowaniu niektórych zadań przez firmę CD Locum w Gminie Miasto Bochnia oraz jej udziału w ostatniej samorządowej kampanii wyborczej, co w opinii mieszkańców, w mocno niezręcznej sytuacji stawia oświadczenia pana burmistrza. Zasadne wydaje się zatem skonfrontowanie opinii wyrażanych na forach internetowych z informacjami przekazanymi przez kierownika Urzędu Miasta. Wniosek: Proszę Pana Burmistrza Stefana Kolawińskiego o szczegółowe przedstawienie informacji o wysokości dopłat firmy CD Locum do zadań realizowanych w latach 2011-2012 przez tutejszy Urząd oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasta Bochni – czytamy w interpelacji.

W swojej interpelacji Kosturkiewicz odniósł się do zapowiedzi, jaką złożył burmistrz Kolawiński, a która dotyczy zamiaru wycofania się władz Miasta z wydanej przed kilku laty (za kadencji Bogdana Kosturkiewicza) decyzji o warunkach zabudowy przy budowie Galerii Rondo, która nakładała na CD Locum obowiązek budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Proszowskiej, ul. 20 Stycznia i ul. Partyzantów:*

Sprawa chyba jest jasna, że nasuwają się wątpliwości i będą się nasuwały w dalszym ciągu, jeżeli pan burmistrz będzie realizował to co zapowiedział, bo tym samym odciął firmę CD Locum od konieczności wykonania zadań, które są warte kilka, a być może nawet kilkanaście milionów złotych - komentuje sprawę Bogdan Kosturkiewicz. *

Zdaniem Kosturkiewicza wspomniane rondo powinno z oczywistych powodów zostać wybudowane:*

Jeżeli ktoś wydaje pozwolenie na realizację określonego zadania inwestycyjnego i ktoś kto realizuje inwestycje nie odwołuje się od tej decyzji, a przecież rondo to miało służyć skomunikowaniu drogi nr 965 z nowobudowaną Galerią no to trzeba wykonać to zadane. Jeżeli firma CD Locum na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę uważała, że nie jest zainteresowana budową takiego ronda to powinna się odwołać od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która została przygotowana według koncepcji Zarządu Dróg Wojewódzkich a nie przez Gminę Miasto Bochnia. Ba, jeżeli uważała że nie zamierza w dalszym ciągu wykonać tego zadania nie powinna podpisywać aktu notarialnego* – argumentuje Kosturkiewicz.

Burmistrz na gorąco nie chciał komentować całej sprawy. Odniósł się tylko do sugestii dotyczących udziału firmy CD Locum w ostatniej kampanii przed wyborami samorządowymi:

Udzielę oczywiście odpowiedzi Panu radnemu na interpelację i na tym bym się skupił. W tym momencie mogę powiedzieć tylko tyle, że sugestie dotyczące finansowania mojej kampanii wyborczej przez CD Locum są wybitnie obrzydliwą insynuacją i nie wiem o czym pan radny Kosturkiewicz mówi - stwierdził burmistrz Kolawiński.

Gwoli ścisłości trzeba jednak dodać, że w interpelacji nie ma jednoznacznej sugestii dotyczącej możliwości finansowania kampanii burmistrza Kolawińskiego przez CD Locum, a jedynie sformułowania o udziale tej firmy w kampanii wyborczej bez wskazywania o kogo konkretnie chodzi.

[MK]