Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-06-29 18:06:04 przez system

RG Bochnia - absolutorium, cena wody, likwidacja szkoły

Dziś odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Bochnia. Niewątpliwie najważniejszym jej punktem było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014 i glosowanie nad absolutorium dla wójta Marka Bzdeka.

Sesja rozpoczęła się jednak od przedstawienia Radzie, a także pracownikom Gminy nowo wybranch sołtysów gminy Bochnia
Ze sprawozdania nt. finansów radni dowiedzieli się, że Gmina jest zadłużona na ponad 5 mln zł. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej była pozytywna. Sołtys wsi Łapczyca, Jerzy Raczyński chciał aby na sesji odczytano całe, 2-stronicowe uzasadnienie RIO, jednak radni nie zgodzili się na to. Ostatecznie absolutorium zostało uchwalone jednogłośnie.

Ponadto zadecydowano o podniesieniu opłat za wodę o 6 groszy w stosunku do dotychczasowej ceny 1 m3. Stało się tak, gdyż wcześniej w mieście została ustalona podwyżka cen wody.

Przegłosowano również ostateczną likwidację szkoły podstawowej w Cikowicach, która od kilku już lat zawiesiła swoją działalność na skutek niewystarczającej liczby dzieci.

Rada Gminy zadecydowała też o przekazaniu 4 tys. zł na dla powiatowej Policji. Pieniądze te mają bć przeznaczone na nagrody dla dzielnicowych.