Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-01-09 19:19:22 przez system

RIO rządzi finansami w Łapanowie

Stało się to, czego od dawna się obawiano: gmina Łapanów straciła swoją finansową niezależność. Na razie – na trzy lata.

W tym czasie o wydatkach gminy będzie decydować Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie. Łapanowianie muszą zapomnień

  • o inwestycjach finansowanych kredytem
  • o funduszach soleckich
  • o inwestycjach, które wykraczają poza niezbędne minimum
  • o wydatkach na promocję gminy
  • o wzroście wynagrodzeń wojta i radnych.

Taką decyzję podjęło RIO po przeanalizowaniu wieloletniej prognozy finansowej, który przedstawiła jej gmina Łapanów.
RIO wytknęło autorom prognozy wiele błędów, m.in. brak możliwości oceny czy prognoza jest realistyczna czy brak objaśnień do konkretnych, przyjętych wartości.

Pismo RIO z 14 grudnia 2018 roku podkreśla, że już w sierpniu tamtego roku gmina została zobowiązana aby w ciągu 45 dni przedstawić Izbie program naprawczy. Tego jednak nie zrobiono. Konsekwencje, już dla nowych władz Łapanowa, są surowe. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie tu do takiej sytuacji jak w gminie Ostrowice na Pomorzu, która, po osiągnięciu ponad 470% zadłużenia po prostu przestała istnieć. Mocą specustawy została podzielona pomiędzy dwie sąsiednie gminy.