Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-04-22 15:18:08 przez system

Rusza Forum Oświatowe

Taką będzie Rzeczypospolita, jakie jej młodzieży wychowanie - słowa kanclerza Jana Zamoyskiego, stanowiące credo Akademii Zamoyskiej, stanowiły jednocześnie fundament potęgi państwa polskiego w wieku XVI.

Tak jak wtedy, tak i dzisiaj panuje wśród Polaków zgoda co do rangi i prawdziwości owych słów. Jak zatem wytłumaczyć systematyczne zmniejszanie subwencji na oświatę? Dlaczego z samorządu uczyniono likwidatora szkół? Dlaczego w najbliższym czasie ma zniknąć 2500 placówek oświatowych? Jaki cel przyświeca MEN-owi w działaniu zmierzającym do przekształcenia liceum ogólnokształcącego w „kurs przygotowawczy” do matury?

Najważniejszym pytaniem jest jednak to, które stawiają sobie organizatorzy Powiatowego Forum Oświatowego – jak przeprowadzić młode pokolenie Polaków do nieodległej przyszłości, w której ich wiedza, umiejętności, kompetencje, a także tożsamość narodowa będą miały wymiar nie tylko formalny.

W forum wezmą udział przedstawiciele środowisk samorządowych i nauczycielskich. Wśród osób, których wystąpienia będą wprowadzeniem do debaty będą między innymi: prof. Andrzej Waśko (wiceminister oświaty w rządzie Jarosława Kaczyńskiego) oraz Barbara Nowak - założycielka i prezes Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich.

Pierwsze Forum Oświatowe odbędzie się we wtorek, 24 kwietnia o godzinie 17.00 w bocheńskim Hotelu Sutoris przy ul. Solnej 2, I p. sala August.