Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-09-28 15:54:11 przez Czas2012

Ruszyła budowa ostatniego odcinka obwodnicy

23 września, na terenach, gdzie przebiegać będzie nowy odcinek obwodnicy północno-zachodniej dokonano "wbicia pierwszej łopaty" pod tę inwestycję - informuje Urząd Miasta.

Symbolicznego rozpoczęcia budowy dokonali: Stefan Kolawiński - Burmistrz Miasta Bochnia, Ewa Dudek - Skarbnik Gminy, Rafał Nosek - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rewitalizacji Miasta i Funduszy Zewnętrznych, Przemysław Birkowski - właściciel firmy P-BUD, Ryszard Birkowski - właściciel firmy

R-BUD, Artur Kasprzyk - właściciel firmy MONTER, Mateusz Kasprzyk - firma MONTER oraz Bohdan Barylak - kierownik budowy.
Przypomnijmy, że przedsięwzięcie dotyczy budowy drogi z pełną infrastrukturą techniczną o długości ok. 800 m. od ul. Turkowskiego do ul. Armii Krajowej.

W ramach projektu planowane są rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pieszych i kierowców: chodnik wraz ze ścieżką rowerową, wyniesienie nawierzchni skrzyżowania z ul. Nowy Świat wraz ze strefą zamieszkania w kierunku osiedla Niepodległości.
Dodatkowo zaprojektowano: na wysokości pętli autobusowej przejście dla pieszych z kierunku zachód – wschód wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu, co zapewni dostęp komunikacyjny bezpośrednio z nowej drogi na teren osiedla i ogródków działkowych, oświetlenie drogowe na całym odcinku, aktywne znaki D-6, malowanie grubowarstwowe, przejścia dwukolorowe oraz punkty odblaskowe w jezdni.

Zaprojektowano również przekładki istniejącej infrastruktury podziemnej będącej w kolizji z nową jezdnią asfaltową. Ponadto przewidziano do wykonania zbiorniki wód opadowych wraz z regulatorami przepływu, których zadaniem jest ograniczenie kumulacji wody opadowej i jej retencjonowanie.

Zadanie to jest realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt inwestycji wyniesie ponad 7 mln zł. Gmina Miasta Bochnia pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości ok. 50% kosztów kwalifikowanych.

Wykonawcami inwestycji będzie konsorcjum firm: P-BUD Przemysław Birkowski, R-BUD Firma Usługowo –Transportowo–Handlowa Ryszard Birkowski, Firma Usługowo–Handlowa MONTER Artur Kasprzyk.

Realizację inwestycji zaplanowano do końca października 2021 roku.

Foto: Łukasz Chojecki - UM