Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2023-05-10 20:49:11 przez KacperGlod

Ruszyła kwalifikacja wojskowa w Bochni. Stawi się około 600 mieszkańców powiatu

Kwalifikacja wojskowa odbywa się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni. W rozpoczęciu prac Powiatowej Komisji Lekarskiej udział wziął szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie ppłk Piotr Rowiński, który pełni tę funkcję od tego roku oraz Wicestarosta Ryszard Drożdżak.

Zasadniczym celem kwalifikacji jest założenie ewidencji wojskowej i ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej. Tegorocznej kwalifikacji podlegają mężczyźni z rocznika 2004 oraz urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Przed komisją stanąć muszą również osoby urodzone w latach 2001-2002, które uznane zostały przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej. Dotyczy to zarówno osób, w przypadku których okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, jak i tych dla których okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji, ale złożyły wniosek o zmianę kategorii. W tym roku na kwalifikację ma stawić się około 600 mieszkańców powiatu bocheńskiego.

Obowiązek ten dotyczy także kobiet urodzonych w latach 1999-2004: posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, jeżeli kończą ją w roku szkolnym i akademickim 2022/2023.

Do kwalifikacji wojskowej mogą się ponadto zgłosić osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Stawiający się do kwalifikacji po raz pierwszy muszą przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej wzywane są do stawienia się za pomocą wezwań imiennych. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia jednak od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody małopolskiego z dnia 31 marca 2023 r .