Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-07-01 15:32:31 przez system

Spotkanie na temat pozyskiwania funduszy europejskich

Urząd Miasta zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji oraz organizacji pozarządowych na 7 lipca do sali narad na godz. 10.00 na spotkanie, prezentujące Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Każdy, kto jest zainteresowany pozyskaniem wsparcia z zakresu inwestycji samorządowych, przedsiębiorczości, aktywizacji społecznych, rewitalizacji i innych, objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, będzie mógł zadać pytania specjalistom ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Tarnowie.

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału uprasza się o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 3 lipca do godz. 16.00.

O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Na spotkanie zapisać się można na stronie: https://www.fundusze.malopolska.pl/szkolenia-i-konferencje/program-regionalny/o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/spotkanie-rpowm-2014-2020-bochnia-07072015.