Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-02-09 15:41:02 przez system

Spotkanie w Gawłówku na temat RPOW

5 lutego w Gawłówku, gm. Drwinia, odbyła się konferencja nt. „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 20120. Na zaproszenie wójta Jana Pająka w spotkaniu uczestniczył Stanisław Sorys - wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Spotkanie w Gawłówku stało się dobrą okazją do prezentacji programu. Wśród uczestników spotkania byli wójtowie gmin: Szczurowa - Marian Zalewski, Rzezawa - Mariusz Palej, Drwinia - Jan Pająk, burmistrz Miasta i Gminy Nowe Brzesko - Jan Chojka oraz przewodniczący rad gmin: Kazimierz Tyrcha, Beata Puzia, Dariusz Mrozowski, Roman Gołębiowski oraz radni z gmin biorących udział w spotkaniu.

Zebrani wysłuchali wystąpienia Stanisława Sorysa. Były też szczegółowe pytania i konkretne odpowiedzi na temat wysokości i alokacji środków na poszczególne Subregiony oraz nowych form wsparcia dla przedsiębiorców.

W drugiej części spotkania podpisano List Intencyjny o współpracy rad gmin: Drwinia, Nowe Brzesko, Rzezawa i Szczurowa.

List podpisali przewodniczący rad gmin oraz wójtowie.

Porozumienie dotyczy współpracy w dziedzinach: popularyzacji idei samorządności, gospodarki, kultury, sportu i turystyki.