Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-02-06 10:33:00 przez system

Starosta bocheński szefem Związku Powiatów Polskich

Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński, podczas odbywającego się w czwartek 5 lutego w Ossie XVIII Zgromadzenia Ogólnego ZPP, został wybrany nowym prezesem Związku Powiatów Polskich.

Nowowybrany prezes ZPP piastował już to stanowisko w latach 2003-2007), a wcześniej szefował Komisji Rewizyjnej ZPP (1999-2003

W samorządach realizuje się od bardzo wielu lat. W swoim życiu był m.in. naczelnikiem w Kamieniu Pomorskim, wójtem gminy Bochnia, prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie (w latach 1994-1999), starostą bocheńskim (przez dwie kadencje w latach 1999-2006), ekspertem ZPP (w latach 2007-2014). Po ostatnich wyborach samorządowych wrócił na stanowisko starosty bocheńskiego.

W swojej działalności reprezentował samorządy powiatowe na szczeblu krajowym, m.in. w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz wielu innych stałych i doraźnych zespołach rządowo-samorządowych. Realizuje się także na płaszczyźnie międzynarodowej, pełniąc funkcję członka Komitetu Regionów Unii Europejskiej w Brukseli.