Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-01-29 19:13:08 przez system

Starosta bocheński w Komitecie Regionów

Starosta bocheński Ludwik Węgrzyn znalazł się wśród 18 osób z Polski, mianowanych członkami unijnego zgromadzenia regionów. Członków delegacji zaproponował polski rząd, a 27 stycznia formalnie zatwierdziła ich Rada Unii Europejskiej. Przez najbliższych pięć la członkowie będą zasiadać w Komitecie, reprezentując w Unii interesy polskich miast i regionów.

Delegacja polska, składająca się z 18 członków i 16 zastępców, jest częścią nowego zgromadzenia KR-u, liczącego 350 polityków szczebla lokalnego i regionalnego. Nowa kadencja KR-u rozpoczyna się w lutym.

Komitet Regionów funkcjonuje od 1994 r. – od podpisania traktatu z Maastricht – i został powołany, by samorządy lokalne i regionalne Europy miały możliwość zabrania głosu w Unii Europejskiej. Politycy szczebla lokalnego i regionalnego zbierają się w Brukseli do sześciu razy w ciągu roku, aby omawiać priorytety polityczne i wydawać opinie w sprawie ustawodawstwa UE. Pierwsza sesja zaplanowana jest na 11 lutego, podczas której wybrany zostanie przewodniczący i wiceprzewodniczący zgromadzenia.

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE ze wszystkich 28 państw członkowskich. Jego misją jest włączenie samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowanie ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki, mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz regionalnych i lokalnych.