Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Published at: 2023-03-23 14:29:09 przez KacperGlod

Starostwo przeznaczy 150 tys. zł dotacji na zabytki w Powiecie Bocheńskim

Powiat Bocheński po raz kolejny dofinansuje renowację zabytków Ziemi Bocheńskiej. Podobnie jak w latach poprzednich zainteresowani mogą składać wnioski do 31 marca, a do podziału jest 150 tys. zł.

Udzielona dotacja może wynieść maksymalnie połowę całego nakładu na prace lub roboty budowlane. Wnioski mogą składać osoby fizyczne lub prawne, będące właścicielami lub posiadaczami zabytku, jeżeli posiadanie oparte jest o tytuł prawny do zabytku, położonego na terenie Powiatu Bocheńskiego i wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

  • Od lat dbamy o ratowanie dziedzictwa historycznego naszego powiatu. Dlatego zachęcam wszystkich właścicieli obiektów zabytkowych do składania wniosków o dofinansowanie — mówi Adam Korta, Starosta Bocheński.

Jak możemy przeczytać w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa - Dotacja, dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, po uzyskaniu ww. dofinansowania przez Powiat Bocheński, może być udzielona w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych wynikających z kosztorysu z zastrzeżeniem, że wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż 3 500 000 zł, w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – do 98% kwoty dotacji oraz z budżetu powiatu 2% dotacji.