Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-07-16 10:22:59 przez system

Światowe Dni Młodzieży – jakie nas czekają utrudnienia w ruchu

W związku z organizowanymi w dniach 25-31 lipca Światowymi Dniami Młodzieży i towarzyszącymi im wydarzeniami o charakterze duchowym i kulturalnym na terenie Bochni obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu, która obejmuje centrum miasta oraz okolice dworca PKP.

Choć, według władz miasta, przedstawione poniżej zmiany nie wpłyną negatywnie na funkcjonowanie komunikacji w mieście, ze względu na wzmożony ruch pieszych, warto skorzystać w tym czasie z transportu zbiorowego lub wybrać spacer.
Na czas Światowych Dni Młodzieży zostanie zamknięty łącznik pomiędzy ul. Bernardyńską a ul. Białą, przed bazyliką św. Mikołaja - droga będzie wyłączona od 26 do 31 lipca. Ponadto w dniach 27-29 lipca w godz. 8:00 – 13:00 zostaną czasowo wyłączone z ruchu ulice Bernardyńska i Gołębia.

Od 25 do 28 lipca zostanie zamknięta wschodnia pierzeja Rynku. 26-27 lipca nastąpi zamknięcie dróg: Plac św. Kingi; Wolnica; północna, wschodnia i zachodnia pierzeja Rynku; (z dopuszczeniem ruchu pojazdów zaopatrzenia do godz. 17:00). W tych samych dniach w godz. 17:00 – 24:00 zostaną zamknięte kolejne drogi: południowa pierzeja Rynku, fragment ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Sutoris, ul. Solna (nie dotyczy taksówek), ul. Dominikańska (nie dotyczy taxi).
Utrudnienia w ruchu będą miały miejsce również w okolicach dworca kolejowego. W okresie 25 – 31 lipca zostanie zamknięty łącznik między ul. Poniatowskiego i Wojska Polskiego (przy hali widowiskowo-sportowej). Czasowe utrudnienia mogą być również na samej ulicy Poniatowskiego, zwłaszcza w godzinach 12:30-14:40, kiedy ze stacji będą odjeżdżać w kierunku Krakowa specjalne pociągi z pielgrzymami.

Na czas ŚDM zostaną wyłączone również wszystkie parkingi wokół dworca PKP. Dojeżdżający do pracy pociągiem, a pozostawiający swoje samochody w obrębie dworca będą mogli w tym okresie skorzystać z bezpłatnego parkingu przy Galerii Rondo (górna płyta, wjazd ślimakiem od strony wiaduktu kolejowego). Wejście na dworzec odbywać się będzie natomiast tylko głównym wejściem.

Czasowych utrudnień w ruchu należy się spodziewać również na ulicy Brodzińskiego, na której organizowany będzie autokarowy wyjazd pielgrzymów np. do obozu Auschwitz-Birkenau. Ruchem na tym odcinku będzie kierowała Policja.

Utrudnienia w rejonie Rynku:
25 lipca:
- zamknięta wschodnia pierzeja Rynku (wzdłuż Muzeum),
- postój taxi przeniesiony na ul. Dominikańską,

26 lipca:
- postój taxi przeniesiony na ul. Dominikańską,
- zamknięty łącznik pomiędzy ul. Bernardyńską a ul. Białą przed bazyliką św. Mikołaja
- zamknięcie dróg: Plac św. Kingi; Wolnica; północna, wschodnia i zachodnia pierzeja Rynku; ul. Szewska (z dopuszczeniem ruchu pojazdów zaopatrzenia do godz. 17:00)
- dodatkowo w godz. 17:00 – 24:00 zamknięcie dróg: południowa pierzeja Rynku, fragment ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Sutoris, ul. Solna (nie dotyczy taxi), ul. Dominikańska (nie dotyczy taxi)

27 lipca:
- postój taxi przeniesiony na ul. Dominikańską,
- zamknięty łącznik pomiędzy ul. Bernardyńską a ul. Białą przed bazyliką św. Mikołaja
- zamknięcie dróg: Plac św. Kingi; Wolnica; północna, wschodnia i zachodnia pierzeja Rynku; ul. Szewska (z dopuszczeniem ruchu pojazdów zaopatrzenia do godz. 17:00)
- dodatkowo w godz. 8:00 – 13:00 zostaną czasowo wyłączone z ruchu ul.: Bernardyńska i Gołębia
- dodatkowo w godz. 17:00 – 24:00 zamknięcie dróg: południowa pierzeja Rynku, fragment ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Sutoris, ul. Solna (nie dotyczy TAXI), ul. Dominikańska (nie dotyczy taxi)

28 lipca:
- zamknięta wschodnia pierzeja Rynku (wzdłuż Muzeum),
- postój taxi przeniesiony na ul. Dominikańską,
- zamknięty łącznik pomiędzy ul. Bernardyńską a ul. Białą przed bazyliką św. Mikołaja
- dodatkowo w godz. 8:00 – 13:00 zostaną czasowo wyłączone z ruchu ul.: Bernardyńska i Gołębia

29 lipca:
- postój taxi przeniesiony na ul. Dominikańską,
- zamknięty łącznik pomiędzy ul. Bernardyńską a ul. Białą przed bazyliką św. Mikołaja
- dodatkowo w godz. 8:00 – 13:00 zostaną czasowo wyłączone z ruchu ul.: Bernardyńska i Gołębia

30-31 lipca:
- zamknięty łącznik pomiędzy ul. Bernardyńską a ul. Białą przed bazyliką św. Mikołaja

Utrudnienia w rejonie dworca PKP:
25-31 lipca:
- zamknięty łącznik między ul. Poniatowskiego i Wojska Polskiego (przy Hali Widowiskowo – Sportowej),
- wyłączone parkingi: na placu naprzeciw dworca, na placu przy torach kolejowych, przy Hali Widowiskowo – Sportowej,
- dla mieszkańców udostępniony bezpłatny parking Galerii Rondo (górna płyta, wjazd ślimakiem od strony wiaduktu kolejowego).
- w godz. 12.00 - 14.40 możliwe okresowe utrudnienia w ruchu na ul. Poniatowskiego.