Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-05-07 06:32:26 przez system

Szpital Powiatowy: podsumowanie roku 2014

Bardzo ciekawa jest lektura informacji o funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Bochni za rok 2014. Nie sposób zacytować tu całego wielostronicowego opracowania, warto się jednak skupić na najważniejszych zagadnieniach.

Szpital posiada 10 oddziałów leczniczych ( Okulistyki, Ortopedii, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Wewnętrzny, Anestezjologii i Intensywnej terapii, Dziecięcy, Neonatologii, Położniczo-ginekologiczny, Chirurgii Ogólnej i Ratownictwa Medycznego). Posiada również Odział Opiekuńczo – Leczniczy dla opieki długoterminowej. Warto dodać, że dwa z oddziałów leczniczych mają tzw. II stopień referencyjności, czyli zakres ich usług jest taki jak w szpitalach wojewódzkich. Dotyczy to Oddziału Neonatologii i Położniczo-Ginekologicznego.

Przy szpitalu działa ponadto 20 przychodni ambulatoryjnych. Można też w nim dokonać kosztownych badań z zakresu gastroskopii, kolonoskopii i tomografii.

W 2014 roku lekarze pracowali na 46,69 etatach, personel z wyższym wykształceniem medycznym na 18, 50, pielęgniarki (personel średni) – 280, 42, salowe (personel niższy) – 27, obsługa – 81,5, administracja – na 37 etatach. Trzeba zauważyć, że w stosunku do roku 2013 liczba etatów we wszystkich tych grupach w niewielkim stopniu spadła, oprócz salowych, których w 2014 zatrudniono o 4 więcej.

Sytuacja finansowa szpitala jest dobra. Ubiegły rok zamknął się zyskiem w wysokości 1 080 487, 23 zł (przy1 041 796,56 zł w 2013r.) . Ma być on przeznaczony na działalność szpitala, a konkretnie na powstanie tzw. centralnej sterylizatorni. Jej powstania wymaga NFZ, w terminie do 2016 roku. Będzie to kosztować 2,5 mln zł. Szpital ma już zgromadzone na to środki, łącznie z ubiegłorocznym zyskiem.
Ale sytuacja może się zmienić w związku z ogólnopolską akcją protestacyjną pielęgniarek, domagających się podwyżki płac. Negocjacje płacowe z pielęgniarkami trwają, ich wynik zadecyduje na co szpital przeznaczy swój zysk. Być może części środków na centralną sterylizatornię trzeba będzie poszukać na zewnątrz.

Szpital jest dobrze wyposażony w sprzęt medyczny i stale powiększa swoją bazę. Tylko w 2014 roku wykonano 21 inwestycji w wyposażenie, z których najbardziej spektakularne to aparat do znieczulania (ok. 120 tys zł) czy ambulans z wyposażeniem (343 tys. zł).

Czy wszystko to: personel, baza lokalowa, zyski, wyposażenie składa się na dobrą renomę Szpitala Powiatowego? Tu odpowiedzi nie można znaleźć w rubrykach i zestawieniach. Nie znajdziemy tam np. średniego poziomu frustracji ludzi czekających w kolejce przed SOR.

Po latach „chudych”, kiedy nasz bocheński szpital balansował na krawędzi upadłości, a jakość świadczonych usług była adekwatna do kondycji finansowej, dużo zmienia się na lepsze. Tę tendencję zapoczątkował jeszcze poprzedni dyrektor, Wojciech Szafrański. Wciąż jednak wielu mieszkańców naszego powiatu woli powierzyć swoje zdrowie placówkom w Brzesku czy Krakowie niż Szpitalowi Powiatowemu w Bochni.

Ale opinia Komisji Zdrowia przy Radzie Powiatu pod przewodnictwem dr Tadeusza Wadasa wydaje się optymistyczna. W ankiecie badającej satysfakcję samych pacjentów właściwie wszystkie odpowiedzi były dla szpitala pozytywne. Z wyjątkiem położnic, które sygnalizowały, że „pan dyrektor zmusza do karmienia piersią”. - Ale to dobrze, że zmusza! – stwierdził radny Wadas. I postulował utworzenie w szpitalu Poradni Laktacyjnej.

eb