Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-01-30 15:34:49 przez system

Szykuje się rewolucja śmieciowa

Opłata za śmieci niesegregowane w Bochni może zostać od przyszłego roku wywindowana w górę. Obecnie wynosi ona 12 zł w przypadku odpadów nieselektywnych oraz 9 zł, kiedy śmieci są segregowane.

Najprawdopodobniej od 1 lipca bieżącego roku nastąpi rewolucja w gospodarowaniu odpadami oraz ich segregacji. We wszystkich gminach w kraju ma obowiązywać jednolity system segregacji odpadów. Będzie to więc duża zmiana, ponieważ do tej pory każda gmina miała możliwość sama decydować o tym systemie. Teraz gmina będzie miała obowiązek selektywnego zbierania odpadów w czterech workach:
- niebieskim - przeznaczonym na papier i tekturę,
- zielonym – na szkło,
- żółtym – na metale i tworzywa sztuczne,
- brązowym, który będzie przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji, takie jak m.in. trawa i liście.

- Przewidziane zostały okresy wdrożeniowe tych przepisów, co powoduje, że jednolity system selektywnego zbierania odpadów zafunkcjonuje w skali całego kraju dopiero od połowy 2021 roku – zaznaczyła podczas styczniowej sesji Rady Miasta Sara Skibkiewicz-Morońska, podinspektor wydziału Architektury, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, która jak podkreśla zmiany w Bochni będą miały miejsce najprawdopodobniej od początku 2018 roku, kiedy wygasa obecna umowa z BZUK-iem.

Zmiany, które za kilka miesięcy maja wejść w życie być może spowodują, że miasto będzie chciało zachęcić mieszkańców do segregacji odpadów (obecnie śmieci segreguje około 49% mieszkańców Bochni) - Rozważana jest możliwość zróżnicowanie stawki za odpady zmieszane i odpady segregowane – przyznał podczas posiedzenia Andrzej Dębiński, naczelnik wydziału AGKI.