Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-01-17 15:02:47 przez system

Trwają prace nad uzbrojeniem BSAG

Pogoda sprzyja pracom nad uzbrojeniem Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. W chwili obecnej realizacja robót na terenie strefy ukierunkowana jest w szczególności na skomunikowanie i wykonanie niezbędnej sieci uzbrojenia, celem uruchomienia działalności firmy Werner Kenker.

Produkcja w zakładzie pierwszego inwestora uruchomiona zostanie wiosną. Aktualnie wykonywane są poszczególne odcinki podbudowy dróg, pierwsze warstwy nawierzchni asfaltowej, sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Zrealizowano już przekładki istniejących sieci oraz połączenie drogi powiatowej z ulicą Smyków.

Roboty będą wykonywane zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, który jest na bieżąco monitorowany w trakcie odbywających się cyklicznie rad budowy w obecności wykonawcy, zespołów inspektorów nadzoru oraz przedstawicieli Urzędu Miast