Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-08-20 16:11:27 przez system

Trzciana najlepsza w powiecie, Bochnia przedostatnia

Chcąc wyróżnić samorządowców, którzy realnie wpłynęli na rozwój swoich jednostek, niezależnie od faktu czy na ich terenie znajdują się wielkie przedsiębiorstwa, czy grunty rolne Zespół Firmy Curulis - organizacji non-profit, zajmującej się doradztwem samorządowym - sporządził raport, będący podsumowaniem kadencji 2010-2014.

Każda jednostka została porównana w wymiarze gospodarczym, społecznym, infrastrukturalnym i finansowym. W opublikowanej przez czasopismo samorządu terytorialnego "Wspólnota" pełnej liście rankingowej wśród najszybciej rozwijających się gmin w latach 2010-2014 Trzciana zajęła bardzo wysokie – 87 miejsce na 2479 gmin w Polsce (w tym na 528 gmin rolniczych o dochodach powyżej 3300 zł na mieszkańca). Biorąc pod uwagę gminy Powiatu Bocheńskiego Trzciana jest na 1 miejscu.

Poniżej miejsca bocheńskich samorządów z pełnej listy rankingowej (poza nawiasem miejsca w poszczególnych pozycjach obszarowych: finanse, gospodarka, infrastruktura i jakość życia):
87. Gmina Trzciana (gmina rolnicza o dochodach na mieszkańca powyżej 3 300 zł)-584-726 -453-466
186. Gmina Łapanów (gmina rolnicza o dochodach na mieszkańca powyżej 3 300 zł) -1936 - 225 -209- 401
215. Gmina Lipnica Murowana (gmina rolnicza o dochodach na mieszkańca . pow. 3 300 zł) - 482 -795 -1437-139
406. Gmina Rzezawa ( gmina rolnicza o dochodach na mieszkańca między 2 800 - 3 300zł) - 509 -533 - 593-1795
414. Gmina Bochnia (gmina rolnicza o dochodach na mieszkańca poniżej 2 800 zł) - 574 - 965 - 236 -1672
751. Gmina Nowy Wiśnicz (gmina rolnicza o dochodach na mieszkańca między 2 800-3 300 zł)-1762-1284- 287-835
1096. Gmina Żegocina (gmina rolnicza o dochodach na mieszkańca powyżej 3 300 zł ) -1978 -2185-345–221
1901. Gmina M. Bochnia (gmina przemysłowo-usługowa) - 2 286 - 1 587 - 1 590 - 646
1911. Gmina Drwinia (gmina rolnicza o dochodach na mieszkańca między 2800 - 3300 zł) -2094 - 2032 - 1208 -793