Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-10-12 13:55:30 przez system

Uczniowie uczyli się ratować życie

Zakończył się I etap, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bochni, programu polityki zdrowotnej o charakterze edukacyjnym z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bocheńskiego.

W projekcie, trwającym od maja do czerwca, wzięło udział 980 uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych, zlokalizowanych na terenie powiatu bocheńskiego, dla którego powiat bocheński jest organem prowadzącym. Tematyka zajęć prowadzonych w formie wykładów i ćwiczeń z instruktorem obejmowała: BLS (resuscytacja krążeniowo-oddechowa), BLS-AED (resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego), zachorowania, omdlenia, krwawienia z nosa, drgawki, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, urazy, postepowanie ogólne, zranienia, amputacje, ciała obce, złamania, porażenie prądem elektrycznym, oparzenia i zadławienia.

Na zakończenie programu odbyła się Międzyszkolna Olimpiada Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Każda szkoła uczestnicząca w programie wystawiła swoją 4 - osobową reprezentację do uczestnictwa w rozgrywkach, ocenianą przez Ratownika Medycznego z bocheńskiego szpitala, przedstawicieli firmy "Pierwsza Pomoc" oraz przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Bochni. Olimpiada, która odbyła się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego w Bochni składała się z części teoretycznej i praktycznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

I miejsce zajęli uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie, II miejsce uczniowie I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni natomiast III miejsce uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni. Nagrodzeni uczniowie otrzymali puchary i upominki, natomiast zwycięska szkoła otrzymała fantom do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Program "Uczymy się ratować życie - pierwsza pomoc przedmedyczna" finansowany był w całości z budżetu powiatu bocheńskiego.